Lue presidentti Putinin puhe liike­kannalle­panosta sanasta sanaan

Vladimir Putin piti keskiviikkoaamuna ennalta nauhoitetun uhkailevan televisiopuheen, jossa hän muun muassa syytti länttä pyrkimyksistä tuhota Venäjä.

21.9. 20:15 | Päivitetty 21.9. 21:03

Käännös tehty alkuperäisestä Venäjän viranomaisten jakamasta tekstistä, ei suoraan Putinin pitämästä puheesta.

Arvoisat ystävät!

Tämän puheeni aihe on Donbasin tilanne ja sotilaallinen erikoisoperaatio sen vapauttamiseksi uusnatseilta, jotka ottivat vallan Ukrainassa aseellisen vallankaappauksen seurauksena vuonna 2014.

Kohdistan tänään sanani teille, kaikille maamme kansalaisille, eri sukupolvien, ikäluokkien ja kansallisuuksien edustajille, suuren synnyinmaamme kansalle, kaikille suuren historiallisen Venäjän yhdistämille, sotilaille ja upseereille, vapaaehtoisille, jotka nyt taistelevat etulinjassa, ovat taisteluasemissa, meidän veljillemme ja sisarillemme: Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden sekä muiden uusnatseilta vapautettujen alueiden asukkaille.

Puhun nyt välttämättömistä, kiireellisistä toimista Venäjän suvereniteetin, turvallisuuden ja alueellisen yhtenäisyyden turvaamiseksi sekä maanmiestemme tukemiseksi heidän pyrkiessään itsenäisesti määrittämään tulevaisuutensa. Puhun siitä, että tietyt läntiset eliittijoukot harjoittavat aggressiivista politiikkaa pyrkien kaikin voimin säilyttämään herruutensa. Ne pyrkivät estämään ja tukahduttamaan kaikki suvereenit, itsenäiset kehityskeskukset, jotta ne voivat jatkossakin röyhkeästi tyrkyttää muille maille ja kansoille omaa tahtoaan ja juurruttaa omia pseudoarvojaan.

Tämän lännen tavoitteena on heikentää, hajauttaa ja lopulta tuhota meidän maamme. He puhuvat jo suoraan siitä, kuinka he vuonna 1991 onnistuivat hajottamaan Neuvostoliiton ja nyt on tullut Venäjän vuoro hajota useisiin toisilleen kuolettavaa vihamielisyyttä osoittaviin alueisiin.

Tällaisia suunnitelmia he ovat kypsytelleet jo pitkään. He rohkaisivat kansainvälisten terroristien joukkoja Kaukasiassa ja toivat Naton hyökkäysinfrastruktuuria aivan rajoillemme. Aseekseen he ottivat totaalisen russofobian. Vuosikymmenten ajan he viljelivät päämäärätietoisesti vihaa Venäjää kohtaan erityisesti Ukrainassa, jonka kohtaloksi he valmistelivat Venäjän-vastaisen rintaman sillanpääaseman osaa. Ukrainan kansasta he tekivät tykinruokaa, joka tyrkättiin sotaan meidän maamme kanssa. Tämän sodan he aloittivat jo vuonna 2014 käyttäen asevoimia siviiliväestöä vastaan, toteuttaen kansanmurhan ja piirityksen ja kohdistaen terroria ihmisiin, jotka kieltäytyivät tunnustamasta vallankaappauksessa valtaan noussutta Ukrainan hallintoa.

Ja sen jälkeen, kun nykyinen Ukrainan hallinto julkisesti hylkäsi rauhanomaisen ratkaisun Donbasin tilanteeseen ja vieläpä ilmoitti tavoittelevansa ydinaseita, kävi täysin selväksi, että jälleen kerran – aivan kuten kahdesti aiemminkin – täysimittainen hyökkäys Donbasiin oli väistämätön. Samalla yhtä lailla väistämättömästi seurasi myös hyökkäys Venäjän Krimille – Venäjälle.

Tätä taustaa vasten päätös varoittavasta sotilasoperaatiosta oli täysin välttämätön ja ainoa mahdollinen. Sen tärkein tavoite, koko Donbasin alueen vapauttaminen, on koko ajan pysynyt ja pysyy edelleen muuttumattomana.

Luhanskin kansantasavalta on jo käytännössä kokonaan puhdistettu uusnatseista. Donetskin kansantasavallassa taistelut jatkuvat. Siellä Kiovan miehityshallinto on luonut pitkäaikaisia, monitasoisia linnoituksia. Suora hyökkäys niitä vastaan johtaisi raskaisiin tappioihin, ja siksi meidän joukkomme sekä Donbasin tasavaltojen joukot toimivat suunnitelmallisesti ja asianmukaisesti. Tekniikkaa hyödyntäen ja miehistöä suojaten ne vapauttavat Donetskin maita askel askeleelta, puhdistavat uusnatseista kaupunkeja ja kyliä ja auttavat ihmisiä, jotka Kiovan hallinto on ottanut panttivangeiksi ja ihmiskilviksi.

Kuten tiedätte, sotilaalliseen erikoisoperaatioon osallistuu ammattisotilaita, jotka palvelevat sopimussuhteessa. Rinta rinnan heidän kanssaan taistelee myös vapaaehtoisten joukkoja: eri kansallisuuksien, ammattien ja ikäluokkien edustajia, todellisia patriootteja. Sydämensä ääntä kuunnellen he ovat lähteneet suojelemaan Venäjää ja Donbasia.

Tähän liittyen olen jo antanut hallitukselle ja puolustusministeriölle käskyn, että vapaaehtoisten sekä Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen joukoissa taistelevien oikeudellinen asema tulee määrittää ensi tilassa. Aseman tulee olla vastaava kuin Venäjän armeijan sotilaiden, mukaan lukien materiaalinen turva, lääkehuolto sekä sosiaalihuollon takuut. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tarvittavan tekniikan ja muiden varusteiden toimittamiseen Donbasin kansallismiliisin vapaaehtoisille ja virallisille joukoille.

Täyttäessään päätehtäväänsä, Donbasin suojelemista, joukkomme ovat puolustusministeriön ja päämajan suunnitelmien ja yleisstrategisten päätösten mukaisesti vapauttaneet uusnatseista myös merkittäviä alueita Hersonin ja Zaporižžjan alueilla sekä joillain muilla alueilla. Tämän seurauksena on syntynyt yli tuhannen kilometrin mittainen sotilaallinen kontaktilinja.

Mitä haluan tänään ennen kaikkea julkisesti sanoa? Heti sotilaallisen erikoisoperaation alettua, esimerkiksi Istanbulin neuvotteluissa, Kiovan edustajat reagoivat ehdotuksiimme hyvin myönteisesti. Nämä ehdotuksemme koskivat ennen kaikkea Venäjän turvallisuuden, meidän etujemme, takaamista. Mutta kävi selväksi, että rauhanomainen ratkaisu ei sopinut lännelle, joten tiettyjen kompromissien saavuttamisen jälkeen Kiovalle annettiin käytännössä suora käsky purkaa kaikki sopimukset.

Ukrainaan pumpattiin yhä enemmän aseita. Kiovan hallinto pani liikkeelle uusia joukkoja, jotka koostuivat ulkomaisista palkkasotureista ja nationalisteista, Naton standardien mukaan koulutettuja joukkoja, jotka toimivat käytännössä länsimaisten neuvonantajien komennossa.

Samaan aikaan Ukraina tiukensi mitä ankarimmin omiin kansalaisiinsa kohdistuvaa sortoa, joka sai alkunsa vuoden 2014 vallankaappauksesta. Uhkailun, terrorin ja väkivallan politiikka saa yhä laaja-alaisempia, kauheampia ja barbaarisempia muotoja.

Haluan korostaa: Me tiedämme, että suurin osa uusnatseista vapautetuilla alueilla – eritoten historiallisen Novorossijan mailla – asuvista ihmisistä ei halua uusnatsihallinnon ikeen alle. Zaporižžjassa, Hersonin alueella, Luhanskissa ja Donetskissa on todistettu ja edelleen todistetaan, millaista raakalaismaisuutta uusnatsit Harkovan valloitetuilla alueilla harjoittavat. Banderan ja natsien kuolemanpartioiden seuraajat tappavat, kiduttavat ja vangitsevat ihmisiä, kostavat ja rankaisevat, piinaavat siviiliväestöä.

Ennen sotatoimien alkua Donetskin ja Luhanskin kansantasavalloissa sekä Zaporižžjan ja Hersonin alueilla asui yli seitsemän ja puoli miljoonaa ihmistä. Monet heistä joutuivat lähtemään pakolaisiksi, jättämään kotinsa. Jäljelle jääneet viitisen miljoonaa ihmistä ovat nyt uusnatsien sotajoukkojen jatkuvan tykki- ja rakettitulen kohteina. Nämä joukot tekevät iskuja sairaaloihin ja kouluihin ja kohdistavat terroritekoja siviiliväestöön.

Me emme voi, meillä ei ole minkäänlaista moraalista oikeutta, jättää läheisiä ihmisiä pyöveleiden käsiin, emme voi olla reagoimatta heidän vilpittömään pyrkimykseensä määrätä itse kohtalostaan. Donbasin kansantasavaltojen parlamentit sekä Hersonin ja Zaporižžjan alueiden sotilas-siviilihallinnot ovat päättäneet järjestää kansanäänestyksen alueiden tulevaisuudesta ja pyytäneet meiltä, Venäjältä, tukea tälle askeleelle.

Korostan: Me teemme kaikkemme taataksemme turvalliset olosuhteet kansanäänestyksille, jotta ihmiset voivat ilmaista tahtonsa. Ja se päätös, jonka enemmistö Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen, Zaporižžjan ja Hersonin alueiden kansalaisista tulevaisuudestaan tekee, saa meidän tukemme.

Arvoisat ystävät!

Tällä hetkellä, kuten jo totesin, asevoimamme taistelevat yli tuhat kilometriä pitkällä kontaktilinjalla, ja vastassaan heillä on uusnatsijoukkojen lisäksi käytännössä kollektiivisen lännen koko sotakoneisto.

Tässä tilanteessa katson välttämättömäksi tehdä seuraavan päätöksen, joka on täysin oikeasuhtainen suhteessa kokemiimme uhkiin: isänmaamme, sen suvereniteetin ja alueellisen yhtenäisyyden suojaamiseksi, meidän kansamme ja vapautettujen alueiden asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi katson välttämättömäksi tukea puolustusministeriön ja päämajan ehdotusta osittaisen mobilisaation toimeenpanosta Venäjän federaatiossa.

Toistan: Kyse on nimenomaan osittaisesta mobilisaatiosta, eli sotilaspalvelukseen tullaan kutsumaan vain tällä hetkellä reservissä olevat kansalaiset, ennen kaikkea ne, jotka ovat suorittaneet asepalveluksen asevoimissa ja joilla on tietty sotilaallinen erikoiskoulutus sekä kokemusta.

Palvelukseen kutsutut tulevat saamaan ennen sotilasosastoon lähettämistä asianmukaisen täydennyskoulutuksen, jossa huomioidaan kokemukset sotilaallisesta erikoisoperaatiosta.

Käsky osittaisesta mobilisaatiosta on allekirjoitettu.

Lainsäädännön mukaisesti asiasta tiedotetaan virallisin kirjein liittokokouksen kamareille: liittoneuvostolle ja valtionduumalle.

Mobilisaatiotoimet alkavat tänään, 21. syyskuuta. Kehotan alueiden johtajia antamaan sotakomissariaateille kaiken tarvittavan tuen.

Korostan erityisesti, että sotilaspalvelukseen kutsuttavat Venäjän kansalaiset saavat sopimussotilaille kuuluvan aseman ja palkan kaikkine sosiaalisine takuineen.

Lisään, että käsky osittaisesta mobilisaatiosta sisältää myös lisätoimenpiteitä valtiollisten puolustussopimusten täyttämiseen. Puolustusteollisuusyritysten johtajat velvoitetaan kasvattamaan aseiden ja sotatekniikan tuotantoa ja lisäämään tuotantotehoa. Vastaavasti hallituksen tulee viipymättä ratkaista näiden yritysten materiaali-, resurssi- ja taloustarpeisiin liittyvät kysymykset.

Arvoisat ystävät!

Länsi on aggressiivisella Venäjän-vastaisella politiikallaan ylittänyt kaikki rajat. Kuulemme jatkuvasti uhkauksia, jotka kohdistuvat maahamme ja kansaamme. Jotkut vastuuttomat länsipoliitikot eivät vain puhu suunnitelmista toimittaa Ukrainalle pitkän kantaman hyökkäysaseita – aseita, joilla voidaan iskeä Krimille ja muille Venäjän alueille.

Sellaisia terroristisia iskuja tehdään jo – osittain läntisin asein – rajaseutujen asutuskeskuksiin Belgorodin ja Kurskin alueilla. Nato suorittaa koko Etelä-Venäjän alueella reaaliaikaista tiedustelua käyttäen nykyaikaisia järjestelmiä, lentokoneita, laivoja, satelliitteja ja strategisia droneja.

Washington, Lontoo ja Bryssel suoraan kannustavat Kiovaa tuomaan sotatoimet meidän alueellemme. Ne puhuvat jo peittelemättä siitä, että Venäjä täytyy kaikin keinoin lyödä taistelutantereella, minkä jälkeen siltä täytyy viedä poliittinen, taloudellinen, kulttuurinen ja aivan kaikenlainen suvereniteetti – puhutaan maamme täydestä ryöstöstä.

Nyt kiristetään ydinvoimalla. Kyse ei ole pelkästään siitä, että länsi tulittaa Zaporižžjan ydinvoimalaa aiheuttaen ydinkatastrofin uhan, vaan eräiden johtavien Nato-maiden korkea-arvoiset edustajat ovat ilmaisseet, että on mahdollista käyttää Venäjää vastaan massatuhoaseita – ydinaseita.

Niitä, jotka katsovat asiakseen antaa moisia lausuntoja Venäjän suuntaan, haluan muistuttaa, että myös meidän maallamme on erilaisia tuhoamisvälineitä, joissa on omat erikoiskomponenttinsa, ja ne ovat jopa nykyaikaisempia kuin Nato-maiden aseet. Ja maamme alueellisen yhtenäisyyden ollessa uhattuna, Venäjän ja kansamme suojaamiseksi, me aivan varmasti käytämme kaikkia käytettävissämme olevia keinoja. Tämä ei ole bluffia.

Venäjän kansalaiset voivat olla varmoja: Meidän isänmaamme alueellinen yhtenäisyys, meidän itsenäisyytemme ja vapautemme tullaan turvaamaan – korostan vielä kerran: – kaikin käytettävissämme olevin keinoin. Ja niiden, jotka yrittävät kiristää meitä ydinaseilla, täytyy tietää, että tuulet voivat kääntyä myös heidän suuntaansa.

Meidän historiallisiin perinteisiimme, kansamme kohtaloon kuuluu se, että pysäytämme kaikki, jotka pyrkivät maailmanherruuteen, uhkaavat repiä synnyinmaamme kappaleiksi, orjuuttaa isänmaamme. Me teemme niin tällä hetkellä ja tulemme myös tekemään.

Uskon tukeenne.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat