Uutissivuston laskelma: Venäjä on kutsunut riviin puoli miljoonaa reserviläistä

Todelliset luvut liikekannallepanosta ovat salaisia, mutta uutissivusto Mediazona teki kunnianhimoisen laskelman pika-avioliittojen määrän perusteella.

Reserviläinen jätti hyvästit läheisilleen Gatšinassa Pietarin eteläpuolella lokakuun 1. päivänä.

25.10. 14:31

Maanpaossa Vilnassa toimiva venäläinen uutissivusto Mediazona julkaisi maanantai-iltana yllättävän laskelman, jonka perusteella Venäjä on kutsunut aseisiin vajaan kuukauden aikana eli lokakuun puoliväliin mennessä ainakin 492 000 reserviläistä.

Kunnianhimoinen laskelma perustuu aluehallintojen tietoihin niin sanottujen pika-avioliittojen määrästä. Laskelma on tehty niin, että arvio reservin vahvuudesta on pikemminkin ala- kuin yläkanttiin.

Presidentti Vladimir Putin julisti Venäjälle osittaisen liikekannallepanon syyskuun 20. päivänä, ja kutsuntatoimistot aloittivat palvelukseen­astumis­määräysten jakelun seuraavana aamuna. Presidentin allekirjoittamassa asetuksessa riviin kutsuttavien määrä on salattu, mutta viranomaiset puhuivat tuoreeltaan 300 000 reserviläisen määräämisestä Ukrainan ”erikoisoperaatioon”.

Monet kuvernöörit ovat sittemmin ilmoittaneet, että heidän johtamansa alueet ovat saavuttaneet asetetut tavoitteet reserviläisten värväämisessä. Määristä kuvernöörit eivät ole sanoneet mitään. Uusien reserviläisten määräämistä palvelukseen on joka tapauksessa jatkettu kuvernöörien ilmoituksista piittaamatta.

Putinin odotetaan ilmoittavan osittaisen liikekannallepanon tavoitteiden saavuttamisesta ja lopettamisesta lokakuun lopussa.

Liikekannallepano johti niin sanottujen pika-avioliittojen moninkertaistumiseen kaikilla Venäjän alueilla. Näin kävi, koska pidemmän tai lyhyemmän ajan rekisteröimättömässä avoliitossa eläneet pariskunnat kiirehtivät väestö­rekisteritoimistoihin virallistamaan parisuhteensa.

Ilman virallista parisuhdetta palvelukseen määrätyn puoliso jäisi ilman sosiaalietuja, häntä ei huomioitaisi ilman testamenttia omaisuuden jaossa puolison kuoleman jälkeen eikä hänellä olisi välttämättä pääsyä haavoittuneen puolison luokse sairaalaan.

Venäjän lain mukaan palvelusmääräys on ainoa syy, jonka perusteella parisuhde voidaan viedä väestörekisteriin samana päivänä kun puolisot siitä ilmoittavat. Kirjallinen määräys asepalvelukseen on esitettävä suhdetta rekisteröitäessä, muussa tapauksessa edessä on kuukauden odotusaika ennen siviilisäädyn virallista muutosta.

Alueiden tilastointikäytännöt eroavat toisistaan, mutta Mediazonan 75 alueelta kokoamien tietojen mukaan pika-avioliittoja kirjattiin 21.9.–15.10 yhteensä 31 000 kappaletta. Lopuilta kymmeneltä alueelta tietoja ei ole saatu. Niissä asuu yhteensä kahdeksan prosenttia Venäjän miesväestöstä, ja näiden alueiden arvioita tehtäessä on käytetty valtakunnallisia keskiarvoja.

Seuraavaksi pika-avioliittojen syys–lokakuun määrää verrattiin ”normaalin” vuoden pika-avioliittojen määrään. Vertaus vuoteen 2021 tai erityisesti vuoteen 2020 olisi liioitellut ”ylimääräisiä” avioliittoja, sillä pandemian vuoksi häitä juhlittiin kahtena edellisvuona harvakseltaan.

Mediazona laski vertailuarvoksi ensin vuosien 2015–2019 keskimääräisen pika-avioliittojen määrän. Tämän luvun ja vuoden 2021 pikaliitomäärän keskiarvosta tehtiin ”normaaliajan” vertailuluku.

Seuraavaksi laskettiin avoliitossa elävien miesten osuus alueittain kaikista miehistä ikäryhmässä 18-49-vuotiaat eli kutsuntaikäiset. Näin saataisiin kerroin, josta selviäisi sotaan käskettyjen kokonaismäärä. Tämä on järkevä oletus, sillä avoliitossa elävät saavat kutsun samalla todennäköisyydellä kuin kaikki muutkin – reserviläisten siviilisääty ei kutsuntatoimistoja kiinnosta.

Asiaa hankaloitti siviilisäädyn tilastoinnin perustana olevan vuoden 2021 väestö­laskennan epäluotettavuus. Avuksi otettiin tunnettu väestötieteilijä Aleksei Rakša ja Venäjän tilastokeskuksen Rosstatin tilastot. Luvut on laskettu niin, ettei riviin kutsuttujen reserviläisten määrää ainakaan liioiteltaisi.

Sama liioittelun välttäminen pätee perusoletukseen, jonka mukaan kaikki riviin määrätyt, avoliitossa elävät olisivat rekisteröineet parisuhteensa palvelusmääräyksen saatuaan. Mediazonan arvion mukaan ylivoimainen enemmistö on näin tehnyt, koska se on järkevää. Mutta eivät varmasti kaikki.

Alueittain tarkastellut Mediazonan luvut vastaavat aiempia oletuksia. Määrällisesti eniten palvelukseen on määrätty miehiä tiheimmin asutuilta seuduilta eli Moskovan alueelta, Krasnodarin aluepiiristä ja Baškirian tasavallasta.

Moskovalaisia on kutsuttu riviin Mediazonan laskelman mukaan yhteensä noin 8 900, mikä vastaa pormestari Sergei Sobjaninin kertomia lukuja ylimääräistä sosiaalitukea saavista reserviläisten perheistä.

Väestöön suhteutettuna sotaretkelle lähtee vähiten väkeä Moskovasta ja eniten Itä-Siperian ja Kaukoidän syrjäseuduilta. Läheskään kaikki tähän mennessä värvätyt eivät ole vielä päässeet edes koulutukseen, rintamasta puhumattakaan.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston uusimmat

Osaston luetuimmat