Accenture Suomen-toimitusjohtajaksi... - Ura | HS.fi

Accenture Suomen-toimitusjohtajaksi...

Tilaajille
26.5.2002 3:00

Accenture

Suomen-toimitusjohtajaksi on nimitetty partneri, varatoimitusjohtaja Juho Malmberg , 40. Yhtiön aiempi toimitusjohtaja Markku Silén nimitettiin Accenturen pohjoismaisen organisaation johtoon.

Accenturen Suomen-varatoimitusjohtajaksi on nimitetty partneri, finanssitoimialaryhmän johtaja Ari Seppälä . Aggreko Finland Nina Niemi on siirtynyt Aggreko Middle Eastin palveluksesta Suomen organisaatioon Rental Manageriksi vastuualueenaan vuokraustoiminta, markkinointi ja myynnin tuki. J-P Lehtonen on nimitetty Service Engineeriksi vastuualueenaan huollon toiminnat ja palveluverkoston kehittäminen. Albany International Albany Fennofelt Oy:n nimi muuttui 1. 4. 2002 ja on nyt Albany International Oy. Samanaikaisesti myynti- ja asiakaspalveluorganisaatiota vahvistettiin ja sen vastuuta laajennettiin. Yrityksen toimitusjohtaja Lars Fagerholm nimitettiin Euroopan kuivatusviiralinjan johtajaksi (Vice President and General Manager, AI Europe Dryers), Jan-Henrik Sievers Suomen myyntialueen johtajaksi (Region Business Director, Finland) vastaamaan kaikkien tuotelinjojen myynnistä Suomessa. Hänelle raportoivat puristinhuopalinjan myynnistä vastaava Heikki Kettunen että kuivatusviiralinjan myyntivastaava Jukka Saarinen . Märkäviiramyyntiorganisaatiota vahvistaa Pertti Kolu ja puristinhuopa- ja kuivatusviiraorganisaatiota Ilpo Saarinen . Teknisen asiakaspalveluorganisaation vahvistukset ovat Olli Pölkkynen ja Jukka Hohti , märkäviirat, Sari Kolari , puristinhuovat ja Raine Stenberg , kuivatusviirat. Algol Lääkeosaston johtajaksi on nimitetty ekonomi Heikki Haapoja ja lääkeosaston Solvay Pharma -ryhmän myyntipäälliköksi FM Risto Lahtinen . Asianajotoimisto Fennica Lakimieheksi on nimitetty OTK Maisa Pölönen . Asianajotoimisto Kallioinen, Tolppanen, Salminen & Co Helsingin-toimistoon lakimieheksi on kutsuttu asianajaja, varatuomari Pirkko Pesonen erityisalueinaan työoikeus, immateriaali- ja mediaoikeus; asianajaja, varatuomari Jari Maaranen erityisalueinaan insolvenssioikeus, yhtiö- ja sopimusoikeus; oikeustieteen kandidaatti, CEFA Tarja Kotkavuo erityisalueinaan pääomamarkkinat, varainhoito ja sijoitustoiminta. Aura Capital Toimitusjohtajaksi on nimitetty partneri Jukka Harju . Boreal MMM, agr. Timo Uusi-Rauva , 35, on nimitetty tuotepäälliköksi Boreal Kasvinjalostus Oy:hyn vastuualueenaan biotekniikan markkinointi sekä osallistuminen lajikemarkkinointiin. Commit Toimitusjohtajaksi on nimitetty varatoimitusjohtaja Jyrki Virtanen. Aikaisemmin toimitusjohtajana toiminut Erkka Niemi jatkaa yrityksen palveluksessa hallituksen puheenjohtajana ja vastaa yrityksen sijoitussuhteista. Eläke-Fennia Eläke-Fennian asiakasyhteydet on jaettu kahteen maantieteelliseen pääalueeseen. Eteläisen Suomen myyntijohtajaksi on nimitetty Jarmo Töyri , joka vastaa myös asiakaneuvonnasta ja -koulutuksesta koko maan osalta. Muusta Suomesta vastaa myyntijohtaja Tom Kurtén . Kimmo Tenho toimii Eläke-Fennian myyntijohtajana Lounais-Suomessa toimipaikkanaan Turku. Tenho jatkaa myös Henki-Fennia myyntijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Asiakasyhteyksiin on nimitetty markkinointipäälliköksi KTM Ville Raunio ja Turkuun yhteyspäälliköksi KTM Matti Bergström . EmCe Tuula Posti on nimitetty EmCe Solution Partner Oy:n järjestelmätestaajaksi vastuualueenaan tuotekehityksen testausprosessin kehittäminen. Espoon kauppakamari Dosentti, valtiot. tri. Sampsa Saralehto on kutsuttu Espoon kauppakamarin toimitusjohtajaksi 1. 10. 2002 alkaen. Hän aloittaa työskentelyn johtajana kauppakamarissa 1. 8. 2002. Frango KTM Petri Vapola on nimitetty konsultiksi. Fujitsu Services MCD Oy Maajohtajaksi on nimitetty Rainer Helenius . Toimitusjohtaja Jan Strömberg vastaa syyskuusta lähtien Fujitsu Servicesin Pohjoismaiden tuotemyyntiliiketoiminnasta nykyisen johtajan Steve Rowen jäädessä eläkkeelle. Strömbergin vastuulla ovat tuolloin Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan yhtiöt. Hako Ground & Garden Jukka Kettunen on nimitetty myyntineuvottelijaksi Indoor-osastolle myyntiin ja markkinointitehtäviin. International Business Machines KTM Ingrid Pöntiskoski on nimitetty Suomen IBM:n markkinointipäälliköksi ja markkinointitiimin vetäjäksi. Pöntiskoski jatkaa edelleen myös tehtävässään IBM Global Services -yksikössä, jossa hän vastaa palveluiden toimialakohtaisista markkinointiohjelmista ja niiden kehittämisestä Pohjoismaissa. International Business Systems IBS Jaakko Lehto on nimitetty järjestelmäasiantuntijaksi Technical Competence Center -yksikköön. Intrum Justitia Kotimaan liikeperinnän osastopäällikkö Juha Iskala vastaa nyt myös Kansainvälisen perinnän toiminnoista. Petri Niva on nimitetty Kansainvälisen perinnän tuotantopäälliköksi ja KTM Marko Hietala Portfolio Analystiksi Ostettuihin saataviin. Kalevala Koru Kaupalliseksi johtajaksi on nimitetty KTM Mirja Salo . Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen DI Matti Leppänen on nimitetty rahoituspäälliköksi asiakasrahoitukseen. Keski-Uusimaa Ilmoitusmyyntijohtajaksi on nimitetty Antti Aalto . Hän vastaa Keski-Uusimaa-lehden ja Hyvinkään Lehtitalo Oy:n ilmoitusmyynnistä. Konsernin tilattavien sanomalehtien levikkijohtajaksi on nimitetty Petri Numminen vastaten levikkimarkkinoinnista ja jakelusta. Keski-Uusimaan ilmoituspäälliköksi on nimitetty Tatu Niutanen . Kuntaliitto Lääketieteen lisensiaatti Matti Liukko , 47, on valittu sosiaali- ja terveysyksikön päälliköksi. Levikintarkastus KTM Miikka Merikoski on nimitetty tarkastuspäälliköksi. McDonald's Suomi Markku Torppa on nimitetty McDonald's Perheravintola -ketjuun nimikkeellä Senior Director - Market Development. Hänen vastuullaan ovat markkinointi-, viestintä-, raportointi-, ja kehitysosastot. Matkatoimisto Area Kirsi-Marja Koskinen on nimitetty vapaa-ajan matkojen tuotesuunnittelijaksi, Eeva Kantola Espoon Tapiolan toimiston vt. päälliköksi ja Jarmo Kuosmanen Jyväskylän toimiston päälliköksi. Metsä-Botnia Prosessijohtamismallin toteutuksesta ja edelleen kehittämisestä Metsä-Botniassa vastaa liiketoiminnan kehitysjohtaja Timo Karinen , joka jatkaa Liiketoiminnan kehittäminen -organisaatiossa aiemmin nimettyjen vastuualueidensa hoitamista. Yhtiötasoisten koulutusohjelmien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavaksi koulutuspäälliköksi on nimitetty henkilöstön kehittämisassistentti Kati Lehtosaari . Metsä Tissue KTM Olavi Rapo on nimitetty Brand Manageriksi vastaamaan Lambi-tuotemerkistä. Morning Digital Design Business Development Manageriksi on nimitetty Iñaki Amate . Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS Toimitusjohtajaksi on nimitetty insinööri Esko Välimäki . Nomovok M.Sc Pasi Nieminen on nimitetty tekniseksi johtajaksi ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi ja M.Sc Aki Kolehmainen liiketoiminta- ja hallintojohtajaksi. Novo-konserni Novo Meridian Oy:hyn on nimitetty toimitusjohtajaksi DI Pekka Sarkola ja Client Services -yksikön johtajaksi FM Henri Saijos . Ojalasaari Markkinointiviestintä Mainostoimisto Ojala & Saareen on copywriteriksi nimitetty Tommi Laiho , yhteysassistentiksi Pia Niemi . Plutonet Verkkoviestintään suunnittelijaksi Marisa Saarinen ja Viestintätoimisto Villipalmuihin projektipäälliköksi Heli Järvi . Oulun Osuuspankki Laskentapäälliköksi on nimitetty KTM Teija Mäenpää . People Management Finland Baltian alueen johtajaksi on nimitetty Petteri Pasanen asemapaikkanaan Helsinki. Pasasen vastuualueen muodostavat People Management -yhtiöt Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Suorahakuyksiköstä on muodostettu Oy PM Executive Search Ab, jonka toimitusjohtajaksi ja konsultiksi sekä partneriksi on kutsuttu insinööri, eMBA Aarne Nilsson . Pfizer Keskushermostolääkkeet: Sairaanhoitaja Sarianna Makkula on nimitetty lääke-esittelijäksi alueenaan Keski-Suomi, Etelä-Savo ja Päijät-Häme. Infektio-, hengitystie- ja syöpälääkkeet: Terveydenhoitaja Riitta Marjala on nimitetty tuotespesialistiksi Pohjois-Suomen alueelle, fysioterapeutti Teija Jauhiainen ja terveydenhoitaja Jukka Räsänen infektiolääkkeiden myyntipäälliköiksi, erikoissairaanhoitaja Johanna Hyvärinen tuotespesialistiksi Kuopion alueelle, fysioterapeutti Teemu Räsänen lääke-esittelijäksi Länsi-Uudenmaan alueelle, LIF Jukka Polojärvi infektiotuotteiden tuotepäälliköksi, terveydenhoitaja Helena Eklund lääke-esittelijäksi Itä-Uudenmaan alueelle ja LT, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Mervi Närkiö-Mäkelä yksikön asiantuntijalääkäriksi. Sydänlääkkeet: LL, lastentautien erikoislääkäri Eero Rahiala on nimitetty yksikön asiantuntijalääkäriksi. Phoenix Contact DI Teemu Raitis on nimitetty sovellusinsinööriksi. Rakennusteollisuus RT ry Viestintäjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty DI Risto Pesonen , 55, ja hänen seuraajakseen Betonikeskus ry:n ja Suomen Betonitieto Oy:n toimitusjohtajaksi DI Olli Hämäläinen , 52. Raksystems DI Reijo Lehto on nimitetty kuntotarkastajaksi vastuualueenaan asuntokaupan kuntotarkastukset. Terveystieteiden maisteri Ahti Harju on nimitetty Helsingin konttorin sisäilmatutkijaksi vastuualueenaan Helsingin alueen sisäilmatutkimukset. Rakennusinsinööri Tapio Peltonen on nimitetty Tampereen konttorin kuntotarkastajaksi vastuualueenaan asuntokaupan kuntotarkastukset. Rakennusinsinööri Jari Seppälä on nimitetty kuntotarkastajaksi vastuualueenaan asuntokaupan kuntotarkastukset. Rautaruukki-konserni Dipl.ins. Mikko Tainela , 25, on nimitetty controlleriksi tuote- ja asiakaskannattavuustiimiin, yo.merkonomi Anne Perkiö , 38, on nimitetty Rannila Steel Oy:n myyntijohtajaksi, dipl.ins. Eero Valovirta , 26, kehitysinsinööriksi Fundia Wire Oy Ab:n Koverharin kehitysorganisaatioon, ins. Kimmo Lindholm , 31, Fundia Wire Oy Ab:n Taalintehtaan-valssaamon kehitysinsinööriksi, yo.merkonomi Sonja Finne , 38, Fundia Tankoteräs Oy:n myyntipäälliköksi ja dipl.ins. Juha Saaristo , 37, Fundia Dalwire Oy Ab:n markkinointipäälliköksi. Samlink Juhani Lehtonen on nimitetty osastopäälliköksi johdon raportointi- ja DW-osastolle, Ville Hartikainen projektipäälliköksi palvelukanavat-osastolle, Jani Paavola suunnittelijaksi edustapalvelut-osastolle ja Päivi Virtanen projektipäälliköksi laskentajärjestelmät-osastolle. Sampo Pankki KTM Anu Laakso on nimitetty maksuliikkeen tiliseurantapalvelut -osaston osastopäälliköksi. Savonlinnan Osuuspankki KTM Raili Hyvönen , 37, on nimitetty Liikekeskuksen konttorin yksityispankinjohtajaksi. Hän vastaa konttorin varainhoito-, rahoitus- ja maksuliikepalveluista sekä henkilöresursseista. LTK Kaija Korpinen , 39, on nimitetty pankin atk-päälliköksi, Raili Kuosma notariaattiasiantuntijaksi hoitamaan asiakkaiden lainopillisia ja notariaattitoimeksiantoja. Skanska Karola Söderman on nimitetty konsernin tietohallintojohtajaksi. Skanska Itä-Suomi: Kari Hovi on nimitetty aluepäälliköksi vastuualueenaan Etelä-Karjala ja Kymenlaakso, Ailo Ala-Vannesluoma aluepäälliköksi vastuualueenaan Etelä-Savo ja Varkauden talousalue, Tarmo Stjerna aluepäälliköksi vastuualueenaan Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjalasekä työpäälliköksi Janne Mönkkönen Kuopion talousalueella. Projektipäällikkö Panu Sivulan vastuualue laajenee kattamaan koko Itä-Suomen projektikehityksen. Source Code Finland Toimitusjohtajaksi on kutsuttu Ilmari Nyström , 38, ja Source Code Finlandin käynnistämisestä vastannut sekä toimitusjohtajan tehtäviä käynnistysvaiheen ajan hoitanut Petri Vahvelainen siirtyy alkuperäisen suunnitelman mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi. Stalatube Myynti: Sami Tähtinen on nimitetty myyntipäälliköksi, Rainer Grahl vientipäälliköksi ja Christiane Saloranta vientiassistentiksi. Tuotanto: Kimmo Hietanen on nimitetty tuotantojohtajaksi, Kimmo Myyrä tuotantoinsinööriksi ja Jari Maukonen laatuinsinööriksi. Ostot: Marko Urpalainen on nimitetty ostopäälliköksi. Logistiikka: Sami Kaijanen on nimitetty logistiikkapäälliköksi. Suomen Hypoteekkiyhdistys Oikeustieteen kandidaatti Ari Pauna on nimitetty hallintojohtajaksi vastaamaan luottolaitoksen hallintoasioista ja liiketoiminnan kehittämisestä. Yo-merkonomi Jouni Lehtinen on nimitetty myyntijohtajaksi. Toimitusjohtajana aloitti 1. 4. 2002 oikeustieteen kandidaatti Matti Inha . Sähköenergialiitto Sener DI Kenneth Hänninen on nimitetty verkostoyksikön johtajaksi ja DI Pertti Lindberg kehitysjohtajaksi. Tapiola-yhtiöt Tapiola-ryhmä Ekon. mag. Gunilla Rantanen on nimitetty markkinointipäälliköksi säästö- ja sijoittajapalveluihin. Kasvatustieteiden maisteri Suvi Mansukoski-Mustonen on nimitetty työhyvinvointikonsultiksi Eläke-Tapiolan asiakastukipalvelut -osastolle. Yo-merkonomi Marika Tammela on nimitetty kiinteistösihteeriksi kiinteistöyksikön vuokrauspalveluihin. Kati Harju on nimitetty sijoitusneuvojaksi Kotkan toimistoon. KTM Pietari Kauste on nimitetty meklariosaston apulaisjohtajaksi. Telemaaria Uuden myymäläketjun toimitusjohtajaksi on nimitetty Jari Lehtola . Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat Puheenjohtajaksi on valittu filosofian tohtori Ann-Marie Turtiainen . Tietoturvayritys Miotec B.Sc. (Computer Science) Trent Fitzgibbon on nimitetty ohjelmistosuunnittelijaksi, KTM Anu Kaipainen henkilöstöpäälliköksi ja yo.merkonomi Merja Saukkonen pääkirjanpitäjäksi. Turun ammattikorkeakoulu Tietoliikenteen ja sähköisen kaupan tulosalueen Elektroniikan koulutusohjelman koulutuspäälliköksi on nimitetty fil. lis. Markku Karhunen . Toyota Auto Finland BBA Heikki Freund , 28, on nimitetty markkinointipäälliköksi autotoimintoihin. Hän toimii oman toimensa ohella myös Toyota- ja Lexus- henkilöautojen tuotepäällikkönä. KTM Robert Svanljung , 34, on nimitetty autotoimintoihin myynninsuunnitteluosaston osastopäälliköksi. Vakuutussalpa Toimitusjohtajaksi on nimitetty Tapio Korhonen . Vapo Yo.merkonomi Birgitta Kettunen on nimitetty talousassistentiksi konsernin talousosastolle Jyväskylään.

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Ura