Ura

Keinolihakasvattaja, ammattikehuja ja robottikouluttaja – Nämä ammatit voivat olla tulevaisuutta, vaikka et ole vielä kuullutkaan niistä

Teknologia kehittyy ja ilmasto lämpenee. Samalla muuttuu elämämme ja sitä kautta leipätyömme. Seuraava vuosikymmen tuo mukanaan uusia ammattinimikkeitä. Osa niistä on jo todellisuutta.

Millaisia uusia ammatteja tulevaisuus voi tuoda tullessaan?

Tulevaisuudentutkija Risto Linturi on kartoittanut yli 150 uutta ammattia. Hän teki selvityksensä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan pyynnöstä viime vuonna.

Lähtökohtana Linturin työlle oli, että uudet ammatit ovat jollain tavalla välttämättömiä ja että ne luovat jonkinlaista arvoa. Tekoäly tai robotit eivät pystyisi tehtäviä hoitamaan.

Ammatit julkaistiin Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037 -raportissa. Raporttia lukiessa tuntuu siltä, että uusi teknologia pikemminkin lisää uusia työtehtäviä kuin vähentää niitä. Näin osittain onkin.

Otetaan esimerkiksi logistiikka. Vaikka robotit hoitaisivat kaiken kuljetusliikenteen, niiden ohjaaminen, reittien suunnittelu ja ongelmatilanteiden ratkaisu olisi yhä ihmisen heiniä.

”Yksi esimerkki logistiikkapuolen ongelmanselvittäjästä on tavaranpelastaja”, Linturi kertoo. ”Tavaranpelastaja metsästää kadonneita nelikoptereita ja organisoi sen, että tavara pelastuu. Selvittää, mihin kopteri on pudonnut vai onko joku varastanut tai rikkonut sen.”

Nelikopteri tarkoittaa pienoiskopteria, joiden Linturi uskoo yleistyvän tavarankuljetuksessa.

 

”Tavaranpelastaja metsästää kadonneita nelikoptereita ja organisoi sen, että tavara pelastuu.”

Muita raportin ennustuksia ovat käsityöammattien paluu, ammattikuvien muutos laaja-alaisemmiksi ja etätyön lisääntyminen. Monet perinteiset ammatit eivät välttämättä katoa kokonaan, mutta tulevaisuudessa on yhä enemmän etälääkäreitä ja etäkokkeja.

Kaikkia kartoitettuja ammatteja yhdistää Linturin mukaan se, että niitä ei varsinaisesti opeteta vielä missään.

Nostimme raportista kuusi erilaista ammattinimikettä tarkempaan syyniin. Ne voivat olla todellisuutta jo 2020-luvulla. Osa niistä on muuttumassa todeksi jo nyt.

Ravinnontuotanto: Keinolihakasvattaja

Keinoliha on eläimen elävistä lihassoluista viljeltyä lihaa. Keinolihakokeilut ovat jo pitkällä.

Laboratoriossa tehtävä liha tarvitsee noin neljä prosenttia siitä pinta-alasta, mitä karja­talous vie. Myös keinolihan hiilidioksidipäästöt ovat murto-osa oikean lihan päästöistä.

Keinoliha voi kuitenkin yleistyä vasta, kun sen aminohappokoostumus vastaa lihan aminohappokoostumusta, sen valmistaminen ruuaksi on tarpeeksi helppoa ja se on riittävän halpaa.

 

Jotta keinolihasta tulee hyvän makuista, kasvattajalla täytyy olla ammattitaitoa.

Eikä laboratoriossa kasvatetun lihan suosioon riitä ainoastaan edellä mainitut seikat, vaan sen täytyy myös maistua hyvälle. Jotta keinolihasta tulee hyvän makuista, kasvattajalla täytyy olla ammattitaitoa. Siksi keinolihakasvattaja on yksi mahdollinen tulevaisuuden ammatti.

Linturi toteaa, että keinolihan tuotannosta voi tulla massatuotannon sijasta pientuotantoa, joka olisi verrattavissa pienpanimoihin. Makuyhdistelmillä ei ole rajoja. Keinolihan makuja voisivat olla esimerkiksi maapallolta kadonneiden mammutin tai dodon liha.

Muita ravinnontuotannon ammatteja: kaupunkiviljelijä, ruoka-designer ja lajike- ja ­ravinto-optimoija  


Osaaminen: Pelillistäjä

Ajatellaanpa toimistotyöntekijää, joka ei saa työstään välitöntä palautetta. Verrataan häntä esimerkiksi esiintyjiin, jotka saavat yleisöltään palautteen hetimmiten. Kumpi tekijöistä pystyy kehittymään työssään?

Kyllä vain, välittömän palautteen saava esiintyjä, ei toimistotyöläinen. Tavallisessa päivätyössä oppiminen on vähäisempää, kun välitöntä palautetta ei tule. Työntekijä tietää ainoastaan pitkän tähtäimen kertymän.

Myös peleissä palaute on välitöntä. Pelillistämisessä keskeistä on välittömän palautteen tuottaminen ilman myönteistä tai kielteistä virettä.

 

Tavallisessa päivätyössä oppiminen on vähäisempää, kun välitöntä palautetta ei tule.

Pelillistäjän tehtävänä on suunnitella palautteenanto sellaiseksi, että se opettaa tekijäänsä välittömän palautteen kautta. Palautteen voi antaa esimerkiksi tekoäly. Samalla peli kerää pidemmän tähtäimen kertymätietoja. Yksinkertainen esimerkki on, että ravintolassa ihminen näkee annoksen kalorimäärän ja saa tietää myös koko kuukauden kalorimäärän, jolloin hän oppii ruokailutottumuksistaan.

Se jää nähtäväksi, alkaako ihmiskunta käyttää tällaista pelillistämistä oppimistarkoituksessa laajemmin. Mahdollisuuksia siihen on, sillä nykyinen kaksikymppisten sukupolvi on ollut pelien kanssa tekemisissä koko ikänsä ja ymmärtää välittömän palautteenannon toimintalogiikan.

Muita osaamisen ammatteja: osaamispoluttaja ja osaamisen tarkastaja  

Energia: Aurinkopaneelisiivooja

Kun uusiutuvasta energiasta tulee yhä yleisempää, tarvitaan myös niitä, jotka huoltavat tuulivoimaloita ja aurinkopaneeleita. Tulevaisuudessa saatetaan tarvita esimerkiksi aurinkopaneeli­siivoojia. He tarttuvat toimeen, kun paneelit eivät ole tarpeeksi tehokkaassa kunnossa.

 

Kun paneeleita on paljon, aurinkopaneelien puhdistamisesta voi tulla ikkunanpesua vastaava työ.

Koska robotit eivät ole hyviä ratkomaan ongelmia, erilaiset luonnon aiheuttamat ongelmat jäävät ihmisten ratkaistavaksi. Pihka aurinkopaneelin pinnassa tai kasvustojen kasvaminen paneelien ympärille ovat robotti­siivoajalle liian hankalia selvitettäviä. Kun paneeleita on paljon, aurinkopaneelien puhdistamisesta voi tulla ikkunanpesua vastaava työ.

Yleensä aurinkopaneelit pysyvät puhtaina sateiden ansiosta. Tämän ammatin tulevaisuus onkin riippuvainen aurinkoener­gian suosiosta ja siitä, kuinka paljon energiantuotto vähenee paneelien likaantumisen vuoksi. Jos paneelien energiantuotto laskee vaikkapa pihkatahrojen vuoksi merkittävästi, siivoaminen on kannattavaa.

Muita energia-ammatteja: lähienergia-asentaja ja tuuli­voimahuoltaja   

Alustatalous: Ammattikehuja

Alustataloudessa vertaisarvioinnit ovat jo nyt nousseet arvokkaiksi markkinointikeinoiksi. Markkinoinnin teorian mukaan vertaisvakuuttelu myy tuotetta paremmin kuin esimerkiksi perinteiset lehti-ilmoitukset, joiden tehtävänä on pitää tuotetta ihmisten tietoisuudessa.

Eräänlaisia ammattikehujia on oikeastaan joukossamme jo. Tubettajat ja bloggaajat tekevät paljon kaupallista yhteistyötä. Politiikan puolella myös lobbarit voi lukea ammattikehujiksi.

 

Siinä missä on ammattikehujia, on tietenkin myös ammattihaukkujia.

Tulevaisuudessa yhä yleistyvä alustatalous voi tehdä ammattikehujista vielä ammattimaisemman ryhmän. Heidän tehtävänään on levittää myönteisiä vertaiskokemuksia. Kun varsinaiset hakukoneet korvautuvat Sirin ja Alexan kaltaisilla tekoälyassistenteilla, nämä assistentit poimivat käyttäjilleen ammattikehujien tuotoksia.

Siinä missä on ammattikehujia, on tietenkin myös ammattihaukkujia, joiden tehtävänä on levittää kielteisiä vertaiskokemuksia.

Muita alustatalouden ­ammatteja: identiteettimanageri, tekoälyn personalisoija ja alustanvalintakonsultti  

Teknologia: Robottikouluttaja

Robotit eivät osaa asioita automaattisesti itse. Siksi tarvitaan ihmisiä, jotka kouluttavat robotteja.

Vanhakantainen tapa opettaa robotteja on liikesarjan opettaminen mekaanisesti kokonaan. Tekoälyllä varustetut robotit yritetään kuitenkin saada ymmärtämään asioita.

Robotit opetetaan mallisuoritusten kautta. Kouluttajan tehtävä on saada robotti ymmärtämään olennaiset kohdat mallisuorituksesta ja asioiden väliset kytkennät. Tällä hetkellä pisimmälle oppineita robotteja ovat esimerkiksi tekoälyllä varustetut kokkirobotit, jotka yrittävät ymmärtää oikean kokin liikkeistä olennaisen.

 

Jos robotit päästettäisiin keskenään touhuamaan, sekasotku olisi melkoinen.

Vielä on varsin vaikea saada robotti oppimaan monimutkaisimpia asioita. Esimerkiksi Googlella on Phoenixissa robotteja taksikuskeina, mutta ihmiset joutuvat puuttumaan niiden ajamiseen yhä moneen otteeseen.

Jos robotit päästettäisiin keskenään touhuamaan, sekasotku olisi melkoinen. Täten myös tulevaisuudessa ihmiset ohjaavat robotteja etänä ja joutuvat puuttumaan yllättäviin ongelmiin.

Muita teknologian ammatteja: robottiturvallisuuden tarkastaja ja robottityönjohtaja  

Terveys: Itsediagnostiikkavälineiden käytössä opastava puoskari

Sylkäiset puhelimen näytölle, ja se analysoi, onko sinulla bakteeri vai virustauti. Jos kyseessä on bakteeri, laite lähettää reseptin apteekkiin ja nelikopteri tuo lääkepaketin luoksesi.

Koko ajan kehitetään laitteita, jotka mittaavat yhä tarkemmin elintoimintojamme ja terveyttämme. Jossain vaiheessa laitteet saattavat olla niin hyviä, että niillä on lääkäreiden oikeus määrätä lääkkeitä. Ihminen, joka neuvoo näiden laitteiden käytössä ja avustaa diagnosoinnissa, ei tarvitse lääkärin valtuuksia. Tällaista neuvojaa voi Linturin mukaan kutsua vaikkapa puoskariksi.

Vaikka laitteilla olisi oikeus kirjoittaa reseptejä, lääkärit eivät katoa. Heidän toimenkuvansa muuttuu.

Flunssapotilaat jäävät odotushuoneista pois, ja vapautuu aikaa muiden tautien ­diagno­soinnille. Kun elintoiminnoista on yhä tarkempaa tietoa, myös diagnosointi on vähemmän arvailun varassa.

 

Vaikka laitteilla olisi oikeus kirjoittaa reseptejä, lääkärit eivät katoa.

Reseptejä kirjoittavien laitteiden saaminen markkinoille edellyttää sääntelyä. Jos laitteita ei Suomessa sallita, voi käydä niin, että puoskareiden toiminta menee maan alle.

Muita terveyden ammatteja: digiterapeutti, lääketulostaja ja bioturvajuristi

Fakta

Myös nämä ammatit voivat yleistyä tulevaisuudessa

 Kuljettamattoman ­liikenteen kauko-ohjaaja

 Biomateriaalikasvattaja

 Keinoelinkasvattaja

 Etätyön kouluttaja

 Faktantarkastaja

 Virtuaalimatkojen ­virkailija

 Kyberturvapoliisi

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Sanoma Pro

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Tokmanni myy juhannustorttua, joka näyttää aivan runebergintortulta – soitimme, ja sitten paljastui jotain vielä järkyttävämpää

  2. 2

   Kun Riku Rantala halusi lahjoittaa Suomelle muovi­pussillisen rahaa, valtio keksi ohjeistaa kansalaisia lahjoituksista – Poliisihallitukselle tämä ei käynyt

  3. 3

   Väestöliitto jakoi ihmiset kahteen tyyppiin sen mukaan, kuinka he käyttäytyvät parisuhteessa – Testaa, kumpaan ryhmään kuulut

  4. 4

   Suomalaisten keskipalkka kahdeksanneksi korkein Euroopassa, listaus näyttää 32:n maan palkkaerot

  5. 5

   Miksi Jokerit ei nöyrry ja lopeta kiemurtelua, kun siihen on vielä mahdollisuus?

  6. 6

   Kieli viestii voinnistasi: Nämä merkit kielessä kertovat stressistä, puutos­tiloista tai jopa suolisto­sairaudesta

   Tilaajille
  7. 7

   Maailman parhaaksi valittua suomalaista tv-sarjaa on pidetty kommunistien propagandana ja suuruudenhulluuden huipentumana

   Tilaajille
  8. 8

   Omakotitalon saa pääkaupunkiseudulla jopa alle 100 000 eurolla – tällainen on halvimpien talojen kunto

  9. 9

   Yhteen Suomen parhaista lukioista jäi yllättäen 35 vapaata paikkaa, uusi haku aiheutti hakemusten vyöryn

  10. 10

   Kuva tiivistää totuuden merijään sulamisesta: Koirat näyttävät kävelevän vetten päällä Grönlannissa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Mies pakotettiin teloittamaan oma veljensä soramontulla Oulussa, syyttäjä vaatii myös veljensä ampujalle murhatuomiota

  2. 2

   Maailman parhaaksi valittua suomalaista tv-sarjaa on pidetty kommunistien propagandana ja suuruudenhulluuden huipentumana

   Tilaajille
  3. 3

   Katajanokalla on niin erityislaatuinen 355-neliöinen jugendasunto, ettei sen arvoa voi mitata rahassa

  4. 4

   ”Neljän liikkeen sääntö” auttaa treenaamaan vatsalihaksia tehokkaasti: Personal trainer laati ohjelman, joka vaikuttaa koko keskivartaloon

   Tilaajille
  5. 5

   Toistakymmentä ihmistä jahtasi epäiltyä kissavarasta Vallilassa keskellä yötä – 21-vuotias Boris-kissa löytyi punavuorelaisesta galleriasta

  6. 6

   Pappi vihki homoparin, ja kirkko varoitti pappia – oikeus linjasi, ettei kirkolla ole oikeutta varoittaa homoparin vihkimisestä

  7. 7

   Piraattipuolueen Petrus Pennasen Instagram-videolle päätynyt kissa nostatti some-myrskyn, samannäköinen eläin katosi aiemmin Fleminginkadulta

  8. 8

   Sielun veljien yli 30 vuotta vanhasta hitistä kiertää urbaanilegenda, jota on vaikea uskoa todeksi – kysyimme Ismo Alangolta, pitääkö tarina paikkansa

   Tilaajille
  9. 9

   Taapero, parisuhde kriisissä ja rakennus­työmaa – Kun kuukautiset olivat myöhässä, kolmen lapsen äidillä oli edessään kipeä ratkaisu

   Tilaajille
  10. 10

   Omakotitalon saa pääkaupunkiseudulla jopa alle 100 000 eurolla – tällainen on halvimpien talojen kunto

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Mummotunnelissa pariudutaan perinteisellä tyylillä

   Tilaajille
  2. 2

   Psykologi Pertti Hakkarainen on kohdannut satoja raiskaajia ja sanoo, että monilla on heistä väärä käsitys – Siksi uhri ei voi tunnistaa tekijää etukäteen

   Tilaajille
  3. 3

   JVG:n jättihitti näkyy yhä somepäivityksissä, vaikka sen sanoitus on vuosien ajan ymmärretty väärin – VilleGalle paljastaa salaisuuden Häissä-kappaleen menestyksen taustalta

   Tilaajille
  4. 4

   1950-luvulla keksittiin poltto­moottori, joka olisi voinut leikata suuren osan autojen päästöistä, mutta sitä ei koskaan otettu laajasti käyttöön

   Tilaajille
  5. 5

   Nike sijoitti urheilumuoti­kauppaansa realistisen näköisen nais­malli­nuken, ja vihan, ilkeilyn ja kommentoinnin määrä kasvoi käsittämättömäksi

  6. 6

   Ennennäkemätön romahdus yhdessä Suomen parhaista lukioista: 35 opiskelupaikkaa täyttämättä, sisään jopa 7,0:n keskiarvolla

  7. 7

   Onko toivo jo mennyt? HS:n erikoisartikkeli vie Amazoniaan, missä maailman keuhkot yskivät uhkaavasti

   Tilaajille
  8. 8

   MTV:n entinen päällikkö joutuu käräjille epäiltynä seksikumppaneiden salakuvaamisesta

  9. 9

   Tyhjenevä saksalais­kaupunki houkuttelee uusia asukkaita ilmaisella asumisella: Suomalainen pariskunta tarttui tarjoukseen

   Tilaajille
  10. 10

   Raaka raiskaus vei viisi syytöntä teiniä vankilaan ja Trump vaati heille kuolemantuomiota – Nyt tarina on Netflixissä ja kaikkien pitäisi nähdä se

   Tilaajille
  11. Näytä lisää