Suomalainen startup-kenttä selvisi koronasta ja raha virtaa yhä - HS Visio | HS.fi

Suomalainen startup-kenttä selvisi koronasta ja raha virtaa yhä

Tuoreen kyselyn mukaan osaajapula on yritysten pahin kasvun este.

Yksityissijoittajaverkosto Fibanin toimitusjohtaja Amel Gaily (vas.) ja Pääomasijoittajien toimitusjohtaja Pia Santavirta kertovat rahoitusnäkymien parantuneen Suomen startup-kentällä selvästi viime keväästä.­

4.3. 12:32

Vaikka osa yrityksistä kärvistelee koronarajoitusten aiheuttamissa talousvaikeuksissa, Suomesta löytyy myös kasvua ja positiivisia talousuutisia.

Vielä vuosi sitten keväällä startup-kentällä yrittäjät ja pääomasijoittajat olivat huolissaan koronan vaikutuksesta alkuvaiheen yritysten rahoituskierrosten keräämiseen. Pelkona oli erityisesti kansainvälisten sijoittajien vetäytyminen matkustusrajoitusten ja talouden epävarmuuden vuoksi. Pelko osoittautui turhaksi.

”Pääomasijoittajien tukemat kasvuyritykset ovat selvinneet kriisistä keskimäärin hyvin. Kansainvälinen pääoma ei myöskään ole aiempiin talouden kriiseihin verrattuna paennut hyvien yritysten saavuttamattomiin”, arvioi rahastosijoituksista vastaava johtaja Matias Kaila valtion pääomasijoitusyhtiö Tesistä.

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin rahastosijoituksista vastaava johtaja Matias Kaila.­

Pääomasijoitusalan tuoreen markkinapulssikyselyn mukaan rahoituksen riittävyys on parantunut yhtiöissä selvästi kevääseen 2020 verrattuna. Kyselyssä nousi esiin kolme erityisen hyvää uutista.

Ensinnäkin moni yritys on nyt täyttänyt kassaa ja varautunut isommilla puskureilla. Lähes joka toinen kyselyn aineistossa mukana oleva yhtiö on onnistunut keräämään uusia varoja heinäkuun 2020 jälkeen, mikä on parantanut niiden likviditeettiä.

Myös rahoituksen riittävyys on parantunut. Yli puolet yrityksistä kertoo, että niiden varat riittävät seuraavan 12 kuukauden ajaksi. Keskimäärin 23 prosentilla yhtiöistä on varoja vain alle puoleksi vuodeksi, mikä on kuitenkin varsin normaali tilanne pääomasijoittajien kohdeyhtiöissä. Tilanne on parantunut viime toukokuun kyselyyn verrattuna, jolloin varat olivat loppumassa alle puolessa vuodessa 31 prosentilla yrityksistä.

Kolmas havainto on se, että koronasta huolimatta monet odottavat hyvää kasvua. Kaikista pääomasijoittajien salkuissa olevista yhtiöistä 55 prosenttia odottaa koronatilanteen vaikuttavan positiivisesti tai neutraalisti kasvuennusteisiinsa. Paras tilanne on aivan alkuvaiheen yrityksillä, joista joista jopa 73 prosentilla on positiiviset kasvunäkymät.

”Tämä on upea tieto koska se tarkoittaa, että koronalla ei ole ollut pelättyä vaikutusta siemenvaiheen startup-yrityksiin, vaan pikemminkin kasvu kiihtyy. Se luo uskoa tulevaisuuden kasvunäkymiin. Parhaat yritykset puskevat läpi korona-ajan ja jopa kiihdyttävät kasvuvauhtia pääomasijoitusten avulla”, Pääomasijoittajien toimitusjohtaja Pia Santavirta sanoo.

Santavirran mukaan tilannetta parantaa myös se, että Suomeen on syntynyt viime vuosina useita uusia startupeihin sijoittavia rahastoja. Samaan aikaan kovimmat suomalaiset kasvuyritykset ovat onnistuneet keräämään suuria sijoituspotteja kansainvälisiltä pääomasijoittajilta.

”Suomi kiinnostaa selvästi edelleen myös kansainvälisiä sijoittajia. Ei ole ollut näkyvissä mitään merkkejä siitä, että ulkomaiset sijoittajat olisivat vetäytyneet, päinvastoin. Moni haluaa seurata tiiviisti kenttää Suomessa ja on halukas sijoittamaan täällä uusiin kiinnostaviin yrityksiin”, Santavirta kommentoi.

Pulssikysely on valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin, alan etujärjestö Pääomasijoittajat ry:n, Business Finland Venture Capitalin ja yksityissijoittajaverkosto Fibanin tekemä markkinakatsaus. Suomalaisille pääomasijoittajille helmikuussa 2021 tehty kysely kattoi 32 pääomasijoittajaa, joiden salkuissa on yhteensä 446 kohdeyritystä. Yrityksistä kolmasosa on myöhemmässä vaiheessa olevia ja kaksi kolmasosaa startupeja ja kasvuyrityksiä.

Toisaalta kyselyyn vastanneiden sijoittajien arvio koronan vaikutuksesta kohdeyritystensä liiketoimintaan on nyt kahtia jakautuneempi kuin toukokuussa 2020. Kun aikaa on kulunut, pandemian vaikutukset ovat selkeämmin nähtävissä.

Kaikista mukana olevista yrityksistä korona on vaikuttanut erittäin negatiivisesti tai kääntänyt liikevaihdon laskuun 16 prosentilla. Kasvu on puolestaan heikentynyt 29 prosentilla. Neutraalimmin vastanneiden osuus on laskenut, ja yhä suurempi joukko yrityksiä jakautuu jompaan kumpaan ääripäähän koronan vaikutuksissa.

”Pääomasijoittamiseen kuuluu se, että osa kohdeyrityksistä ei pääse lentoon. Isoimmat ongelmat ovat yrityksissä, jotka olivat vaikeuksissa jo ennen kriisiä. Positiivista on se, että isossa kuvassa korona ei ole aiheuttanut tuhoa elinkelpoisille yrityksille”, Tesin Matias Kaila kommentoi.

Suuri osa erityisesti startup-sijoittajien kohteista on sellaisia ohjelmisto- ja teknolgiayrityksiä, joiden liiketoiminta ei suoraan kärsi koronarajoituksista kuten esimerkiksi matkailu tai ravintola-alat. Sen sijaan monet hyötyvät esimerkiksi etätyön ja verkko-ostamisen kaltaisista trendeistä.

Samaan aikaan yksityissijoittajien järjestö Finnish Business Angels Network (Fiban) kysyi omien jäsentensä näkymiä. Sijoittajakyselystä käy ilmi, että vuonna 2020 enkelisijoittajien hankevirta oli ennätyksellisen suuri. Se tarkoittaa, että aiempaa useampi alkuvaiheen yritys haki rahoitusta Fibaniin kuuluvilta varakkailta yksityishenkilöiltä jotka tekevät startup-sijoituksia.

Sijoittajien omat tunnelmat ovat vaihtuneet kevään 2020 epävarmuudesta huomattavasti positiivisemmiksi. Enkelisijoittajista 94 prosenttia suunnittelee tekevänsä tänä vuonna enemmän tai yhtä paljon sijoituksia kuin viime vuonnakin.

Tilanne on kääntynyt nopeasti, kun vielä keväällä 2020 peräti 65 prosenttia sijoittajista arvioi sijoittavansa aiempaa vähemmän.

”Usko on palautunut ja liikkeellä on nyt paljon enkelisijoittajia jotka etsivät sijoituskohteita. Meidän virtuaalisissa tapahtumissa on paljon osallistujia tutustumassa rahoitusta hakeviin startupeihin. Uskon, että tämä vuosi jatkuu vahvana”, Fibanin toimitusjohtaja Amel Gaily sanoo.

Pulssikyselyn mukaan pahimmaksi kasvun esteeksi on muodostunut osaajapula. Noin joka toisella aineistossa mukana olevalla yhtiöllä on ollut vaikeuksia työntekijöiden rekrytoimisessa. Pahin ongelma on erityisesti pienissä alkuvaiheen teknologiayhtiöissä, joista 66 prosenttia arvioi kärsivänsä osaajapulasta myös jatkossa.

Se ei yllätä, että rekrytointivaikeuksia on erityisesti yhtiöissä, joiden kasvu on pandemian myötä heikentynyt. Vakiintuneemmat myöhemmän kasvuvaiheen yritykset puolestaan kärsivät osaajapulasta vähiten.

Artikkeliin liittyviä aiheita