HS Visio minidokumentti: Milloin vetyä tankataan autoihin myös Suomessa?

HS:n Youtube-kanavalla julkaistaan taloutta ja teknologiaa koskevia videoita ja minidokumentteja.

13.4.2021 12:39

Maailman väestön ja talouden kasvaessa myös energian kulutus kasvaa. EU:n pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä ja jotta tavoitteeseen päästään, unionin on muutettava energiajärjestelmäänsä.

Liikenteen päästöjen vähennystä koskevassa keskustelussa uskotaan tällä hetkellä lähinnä vain akkupohjaisiin sähköautoihin, mutta päästöttömästi tuotettu ‘’vihreä’’ vety voi tarjota toisenlaisen ja kauaskantoisen ratkaisun.