Vertailu ei mairittele suomalaisia eläkeyhtiöitä: Sijoitustuotot jääneet selvästi ulkomaisia eläkeyhtiöitä heikommiksi

Suomalaiset eläkesijoittajat nakuttivat viime vuonna vahvoja tuottoja, mutta pitkän aikavälin tuotot ovat jääneet verrokkeja vaisummiksi.

Työeläkeyhtiö Varman pääkonttori Salmisaaressa Helsingissä tammi-kesäkuun tulosinfon aikaan 11. elokuuta 2017.

27.4. 6:00

Ruotsalaiset eläkeyhtiöt ovat yltäneet viime vuosina selvästi suomalaisverrokkejaan kovempiin sijoitustuottoihin. Asia selviää Eläketurvakeskuksen (ETK) kansainvälisestä sijoitustuottovertailusta, jossa oli mukana 24 eläkesijoittajaa.

Edelliset kaksi vuotta ovat olleet sijoittajille erinomaisia, kun sekä osakeindeksit että korkomarkkinat ovat kehittyneet suotuisasti. Markkinoiden nousu näkyi viime vuonna myös eläkeyhtiöiden tuotoissa. Tutkimukseen osallistuneista yhtiöistä parhaiten tuotti pieni ruotsalainen eläkerahasto AP6, jonka sijoitukset tuottivat viime vuonna peräti 46,2 prosenttia.

Vertailussa heikoimmin tuotti tanskalainen ATP-eläkeyhtiö. Sen sijoitukset jäivät viime vuonna 1,8 prosenttia miinukselle.

Tuottoerot eivät kerro suoraan kyseisten eläkeyhtiöiden onnistuneista sijoitusvalinnoista, vaan kuvaavat ennen kaikkea eroja riskinotossa. Parhaisiin tuottoihin yltäneen AP6:n sijoitussalkku koostui kokonaan osakkeista, kun taas heikosti tuottanut ATP on keskittynyt pääosin korkosijoituksiin.

Suomalaisilla eläkeyhtiöillä sijoitukset on tyypillisesti jaettu noin puoliksi osakesijoitusten ja muiden sijoitusten välillä. Verrattaessa vastaavantyyppisellä hajautuksella sijoittaneisiin ulkomaisiin eläkeyhtiöihin, suomalaisyhtiöt menestyivät viime vuonna kohtuullisen hyvin.

Vertailussa Elon, Ilmarisen, Veritaksen ja Varman tuotot olivat viime vuonna 12-16 prosentin välillä, mikä oli linjassa kansainvälisten verrokkien kanssa. Parhaiten menestyi Varma, jonka sijoitukset tuottivat viime vuonna 16 prosenttia. Se oli ETK:n tutkimuksen mukaan paras tuottolukema vertaistensa joukossa.

”Viime vuosi oli sijoittajille ennätyksellisen hyvä. Viimeksi vastaavia tuottoja nähtiin finanssikriisin jälkeen, kun pörssit palautuivat”, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.

Varman tuottoja siivittivät viime vuonna erityisesti listaamattomat osakesijoitukset, jotka tuottivat eläkeyhtiölle lähes 50 prosenttia.

”Niiden osalta tuotto oli poikkeuksellinen. Ei ole realistista odottaa noin hyviä tuottoja normaalivuotena”, Murto sanoo.

Vertailu keskittyi reaalituottoihin, eli tuotoissa on huomioitu inflaation vaikutus.

Jos suomalaisyhtiöiden tuottohistorian ulottaa edelliseen 10 vuoteen, näyttää tulos vaisummalta. Suomalaisten eläkeyhtiöiden tuotot jäivät vuosina 2011–2021 miltei kaikkia ulkomaisia verrokkejaan vaisummiksi.

Suomalaisten eläkeyhtiöiden tuotot näyttävät vielä heikommilta, jos niitä verrataan puskurirahastoihin, jotka voivat ottaa enemmän riskiä sijoitustoiminnassaan. Esimerkiksi ruotsalaiset AP6, AP4 sekä norjalainen SPU ylsivät edellisen 10 vuoden aikana yli 10 prosentin vuotuiseen tuottoon, kun suomalaisilla yhtiöillä tuotot jäivät kuuden prosentin tuntumaan.

Murto on tyytyväinen Varman sijoitustuottoihin edellisen vuosikymmenen aikana, vaikka yhtiön 5,9 prosentin vuotuinen tuotto jää ETK:n tutkimuksen mukaan monia ulkomaisia verrokkiyhtiöitä vaisummaksi.

Murron mukaan mukaan eroja saattavat osaltaan selittää erot eri eläkejärjestelmien sääntelyssä. Esimerkiksi suomalaisen eläkejärjestelmän vakavaraisuussääntely saattaa hänen mukaansa vaikuttaa kotimaisten eläkeyhtiöiden riskinottokykyyn.

”Nykyinen sääntely johtaa siihen, että markkinakriisin iskiessä monet eläkeyhtiöt joutuvat suojaamaan vakavaraisuuttaan, eivätkä voi ostaa esimerkiksi osakkeita laskeviin kursseihin.”

Murto huomauttaa, että monet eläkeyhtiöiden sijoitukset painottuvat usein kyseisen yhtiön kotimaan markkinoille. Esimerkiksi suomalaiset eläkeyhtiöiden sijoitukset ovat riippuvaisia suomalaisten pörssiyhtiöiden kehityksestä. Suomi-painotus on kannattanut viime vuosina.

”Suomalaisten suuryritysten tuotot ovat olleet parempia kuin monilla muilla eurooppalaisilla osakemarkkinoilla, mutta myös Ruotsin pörssi on kehittynyt viime vuosina vahvasti .”

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita