Onko työelämän itseohjautuvuus uuvuttanut sinut? Vastaa kyselyyn

Monilla työpaikoilla hierarkioiden purkaminen on tuottanut hyviä tuloksia. Toisinaan kuitenkin työntekijöille annettu vapaus voi myös kääntyä heitä vastaan.

Itseohjautuvuudella tarkoitetaan sitä, että työntekijä voi hyvin vapaasti päättää omista työtavoistaan ja työtavoitteistaan. Toisinaan itseohjautuvuus voi kuitenkin tuoda mukanaan sellaista vapautta ja vastuuta, joka kääntyy työntekijää itseään vastaan.

2.12.2022 12:35

Itseohjautuvuutta on pidetty tutkimuksissa hyvinvoinnin lisääjänä työelämässä ja lääkkeenä työuupumusta vastaan.

Aalto-yliopiston ja Työsuojelurahaston viime vuonna ilmestyneessä tutkimuksessa esimerkiksi todettiin, että itseohjautuvuuden kokemus on yhteydessä suurempaan työn imuun ja alhaisempaan työuupumukseen. Sen sijaan työyhteisön hierarkkisuus oli tutkimuksen perusteella omiaan aiheuttamaan työuupumusta.

Käytännössä itseohjautuvuudella tarkoitetaan sitä, että työntekijä voi hyvin vapaasti päättää omista työtavoistaan ja työtavoitteistaan. Toisinaan itseohjautuvuus on myös mielletty synonyymina sille, että työpaikan hierarkia puretaan alkutekijöihinsä eikä kukaan johda ketään.

Kaikki työ ei kuitenkaan itseohjautuvuuteen taivu. Samoin on olemassa työpaikkoja, joilla hierarkkisuus voi toimia paremmin kuin pomottomuus.

Onko sinulla omakohtaisia kokemuksia työstä, jossa itseohjautuvuus ei toiminutkaan? Oletko kohdannut tilanteita, joissa ensihenkilöitä olisi tarvittu johtamaan työtä?

Kerro kyselyssä, millaisia ongelmia olet kohdannut itseohjautuvassa työssä ja miten olet ongelmia ratkonut. Vastausten perusteella tehdään juttu, joka julkaistaan HS Visiossa.

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kommentteja saatetaan käyttää jutussa tunnistamattomina. Lisäksi toimittaja saattaa ottaa yhteyttä niihin vastaajiin, jotka ovat antaneet siihen luvan.

Emme julkaise yhteystietoja, mutta HS:n periaate on, että jutussa siteerattujen ihmisten henkilöllisyyden tulee olla toimituksen tiedossa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita