MainosSalesforce

Pandemia sekoitti markkinoinnin pelikentän – mihin markkinoinnissa kannattaa nyt panostaa?

MAINOS Markkinointi on muuttunut lähes täysin verrattuna pandemiaa edeltäneeseen aikaan. Mitä uudistuvassa, digitaalisessa ympäristössä menestyminen vaatii?

Markkinoinnin pelikenttä on muuttuva labyrintti. Yhdeksi markkinoinnin suurimmista haasteista on noussut digitaalisen ympäristön nopeampi tempo.


13.1. 13:22

Pandemian aikana markkinointi on digitalisoitunut vauhdilla, ja muutos on vaikuttanut niin markkinoinnin tekijöihin kuin asiakkaisiin. Yhdeksi suurimmista haasteista on noussut digitaalisen ympäristön nopeampi tempo: asiakkaiden tarpeet voivat muuttua vauhdikkaasti ja asiakaskuntakin voi vaihdella.

Muuttuvat tarpeet ja muuttuvat asiakkaat ovat nostaneet keskiöön hankalasti suomennettavan engagement-termin. Suoraa suomenkielistä vastinetta tälle sanalle ei ole, mutta parhaiten sitä voisi kuvata osallistumisen ja sitoutumisen yhdistelmäksi. Engagementillä viitataan siihen, kuinka esimerkiksi markkinointisisällöt, kuten vaikkapa sosiaalisen median mainokset tai blogit, keräävät vuorovaikutusta yrityksen sidosryhmiltä ja kohdeyleisöiltä.

Digitaalisen markkinoinnin ympäristö on laaja ja täynnä erilaisia mahdollisuuksia. On monille tutumpaa sosiaalisen median mainontaa, uutissivustojen uutisvirrassa vastaan tulevaa natiivimainontaa ja bannerimainontaa, jossa verkkosivuilla sijaitsevat mainospaikat pyrkivät kiinnittämään selaajan huomion. Tässä internetin mahdollistamassa markkinointiympäristössä selaajien huomiota ei ole helppoa herättää, ja toimivan ja reaaliaikaisen vuorovaikutuksen luominen on haastavaa.

Engagement, eli osallistaminen ja sitouttaminen, on samaan aikaan sekä markkinoijien suurin prioriteetti että haaste.

Asiakkaat hakeutuvat yritysten ja brändien luo, joiden viestit puhuttelevat heitä ja joilta he saavat tarvittaessa nopeasti vastauksia. Mitä paremmin brändit pystyvät vastaamaan asiakkaiden odotuksiin, sitä korkeammalle odotukset myös nousevat. Haasteeksi muodostuu markkinointiympäristön kovan temmon lisäksi rajalliset resurssit ja näiden käytössä olevien resurssien kohdentaminen oikein. Sen vuoksi markkinoijat hyödyntävätkin työssään mittaamista sekä saatavilla olevaa dataa.

Markkinoijat ovatkin kertoneet tällä hetkellä kokevansa haasteita mittaamisen saralla erityisesti markkinointi-investointien tuottoprosentin, ROI:n, mittaamisessa ja toimivan asiakaspolun luomisessa eri kanavien ja laitteiden välillä.

Markkinoinnin parissa työskentelevien tärkeimmät prioriteetit ja suurimmat haasteet

Tärkeimmät prioriteetit:

  • Innovaatiot

  • Yhteydenpito asiakkaiden kanssa reaaliajassa

  • Yhtenäisen asiakaspolun luominen eri kanavien ja laitteiden välillä

  • ROI:n parantaminen

  • Yhteistyön kehittäminen oman yrityksen sisällä

Suurimmat haasteet:

  • Yhteydenpito asiakkaiden kanssa reaaliajassa

  • Innovaatiot

  • Yhtenäisen asiakaspolun luominen eri kanavien ja laitteiden välillä

  • Yhteistyö

  • Huonosti toimivat organisaatiorakenteet ja prosessit

Lähde: Salesforcen State of Marketing -raportti

Evästeet aiheuttavat markkinoinnille päänvaivaa. Teknologiatarjoajat ja hallitukset ovat asettaneet tiukempia rajoituksia tai jopa suoranaisia kieltoja evästeille. Digimarkkinoijat ovat aiemmin luottaneet näihin tietolähteinä, mutta niiden suhteellinen arvo on nyt vähentynyt. Markkinoijien käyttämät datalähteet siirtyvätkin kohti tunnettuja digitaalisen identiteetin lähteitä, kun kolmannen osapuolen evästeiden käyttöä rajoitetaan GDPR:llä ja muilla tietosuoja-asetuksilla. Muuttuvassa tilanteessa innovaatiot ovat paikallaan.

Markkinoijat ovat aiemmin luottaneet evästeisiin tietolähteinä, mutta niiden suhteellinen arvo on vähentynyt GDPR:än ja muiden tietosuoja-asetusten myötä.

Innovaatiot ovatkin markkinoinnin saralla keskiössä. Vaikka innovaatio sanana saattaa kuulostaa enemmän korporaatiojargonilta kuin konkreettisilta toimilta, ei sitä kannata väheksyä. Markkinointi kehittyy jatkuvasti, joten innovaatiot, eli uudet ja yritykselle kilpailuetua antavat ja voittoja kasvattava tuotteet tai palvelut, tulevat tarpeeseen.

Millaisiin innovaatioihin kannattaa siis kiinnittää huomioita? Tekoäly markkinoinnin apuna on herättänyt laajaa kiinnostusta ja innostusta, eikä turhaan. Tekoälyn käytöstä markkinoinnissa kerätään koko ajan uusia kokemuksia ja markkinoijat ovat huomanneet sen auttavat esimerkiksi personoitujen asiakaskokemusten luomisessa, asiakkaiden segmentoinnissa ja vuorovaikutuksen automatisoinnissa.

Tekoälyn mahdollistamat innovaatiot voivatkin edesauttaa paremman asiakaskokemuksen luomisessa sekä samalla säästää markkinoijien resursseja automatisoinnin avulla.

Menestyminen markkinoinnin alati digitalisoituvalla kentällä vaatii siis jatkuvaa muuttuvan kentän kartoitusta, asiakkaan tarpeisiin vastaamista ja sitouttamista, mittaamista ja innovointia. Tämän päivän markkinoijan tuleekin pitää silmät jatkuvasti auki uusien ja uniikkien ideoiden löytämiseksi sekä opetella uutta, taukoamatta.

Haluatko tietää lisää markkinoinnin muuttuvasta ympäristöstä? Lataa Salesforcen State of Marketing -raportti, joka perustuu kyselyyn yli 8 200 markkinoijalle 37 eri maassa.

Lue myös: