MainosSalesforce

”Toimistotunnit eivät kerro tehokkuudesta” – tällainen on digitaalinen pääkonttori, joka yhdistää ihmiset ja järjestelmät

MAINOS Monissa yrityksissä otettiin pakon sanelemina käyttöön digitaalisia työvälineitä, jotta etätyöt saatiin rullaamaan. Niiden hyödyntäminen on kuitenkin vielä alkuvaiheessa.

Kun pandemia alkoi, osassa organisaatioita saatettiin yllättyä, että työn tuottavuus ei laskenutkaan etätyötä tehdessä.


20.1. 9:42

Kun pandemia alkoi, osassa organisaatioita saatettiin yllättyä, että työn tuottavuus ei laskenutkaan etätyötä tehdessä. Tämä havainto on vahvistanut luottamusta työntekijöihin, jotka tekevät töitä joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta.

Seuraava vaihe onkin digitaalinen pääkonttori, jotta moninaiset ja pirstaleisesti itsestään ilmoittavat digitaaliset kanavat saadaan hallitusti ja tuottavasti liiketoiminnan selkärangaksi.

"Kun Salesforce osti Slackin, yhtenä tavoitteenamme oli luoda digitaalinen pääkonttori, jonka avulla organisaatiot voivat tarjota asiakkailleen ja työntekijöilleen mahdollisuuden menestyä sijainnista riippumatta. Tämän digitaalisen pääkonttorin kehitystyötä on tehty määrätietoisesti", Salesforcen Suomen-maajohtaja Taira Tepponen sanoo.

Tavoite oli luoda digitaalinen pääkonttori, jonka avulla jokainen organisaatio voi tarjota asiakkailleen ja työntekijöilleen menestystä sijainnista riippumatta.

Digitaalinen pääkonttori kokoaa yhteen kymmenien tai jopa satojen eri kanavien ja sovellusten toiminnot, minkä ansiosta vain kunkin asian kannalta olennaiset ihmiset pääsevät niitä käsittelevälle kanavalle – olivat he sitten organisaation sisältä tai muista organisaatioista.

”Se, ettei yrityksen pääkonttorin tarvitse enää olla esimerkiksi Helsingin tai Dublinin ruuhkaisessa keskustassa eikä työtä tehdä välttämättä yhdeksästä viiteen, synnyttää mielestäni kolme merkittävää hyötyä työnteolle: asynkronisuuden, joustavuuden ja paikasta riippumattomuuden”, Slackin yritysmyynnin johtaja Conor O’Malley sanoo.

Ei-reaaliaikaisuus, toiselta nimeltään asynkronisuus, mahdollistaa tehokkaan ja tuottavan työskentelyn aikavyöhykkeestä tai alueesta riippumatta. Sähköpostilla ja kalenterikutsuilla yksinkertaisestikin edistettäviin asioihin voi kulua päiviä ennen kuin on löytynyt yhteinen aika.

Ei-reaaliaikaisuus mahdollistaa tehokkaan ja tuottavan työskentelyn aikavyöhykkeestä tai alueesta riippumatta.

"Tämä korostuu entisestään, jos asianosaiset sijaitsevat eri aikavyöhykkeillä. Digitaalisessa pääkonttorissa työtä on helppo tehdä asynkronisesti, sillä kaikki lähetetyt viestit, dokumentit ja videot ovat näkyvillä silloin, kun itsellä on työaika, eivätkä ne huku sähköpostien tulvaan", Tepponen kertoo.

Digitaalinen pääkonttori tarjoaa joustavuutta, jonka ansiosta tuottavaa työtä voi tehdä seitsemän tai kahdeksan tuntia joka päivä itselleen sopivina ajanjaksoina. Näin työn tekeminen onnistuu parhaassa mahdollisessa vireystilassa.

Lisäksi digitaalinen pääkonttori antaa jokaiselle mahdollisuuden työskennellä paikasta riippumattomasti. Karanteeni ei pysäytä asiantuntijatyötä, jos työntekijä voi muuten hyvin.

69 prosenttia työntekijöistä on sitä mieltä, että pandemia on muuttanut työskentelytapojamme pysyvästi, kertoo tietotekniikan, televiestinnän ja kuluttajateknologian markkinoiden markkinatutkimuksia tekevän IDC:n tutkimus. Etä- ja hybridityön vuoksi fyysiset konttorit etsiytyvät kenties pienempiin tiloihin.

”Mielestäni suurin muutos kolmen seuraavan vuoden aikana – ja tämä ei ole itsestäänselvyys – on se, että yritysten on tarkasteltava tarkkaan, miten ne arvioivat työntekijöiden suorituksia. Toimistolla vietetyt tunnit eivät kerro tehokkuudesta”, O’Malley kertoo.

Työn tuottavuus ei siis näy siinä, ovatko työntekijät kirjautuneet sisään järjestelmiin toimistolla tiistaiaamuna kello 9.00. Huomiota kannattaa kohdistaa enemminkin siihen, miten he pärjäävät, mitä odotamme heidän tekevän ja saavuttavatko he sekä henkilökohtaiset että ammatilliset tavoitteensa.

“Nykyisten digitaalisten työpaikkojen tulisi olla paljon muutakin kuin uusinta teknologiaa. Niiden tulisi olla paikkoja, joissa työntekijöillä on oikeat olosuhteet suoriutua työstä kaikilla sen osa-alueilla", Tepponen sanoo.

Digitaalinen pääkonttori edistää myös tasa-arvoa ja osallisuutta.

O’Malley kertoo olevansa todella innoissaan siitä, että digitaalinen pääkonttori edistää myös tasa-arvoa ja osallisuutta. Osalle toimistolle matkaaminen ja siellä oleminen on joko fyysisesti tai henkisesti vaikeaa, ja etätyö voi poistaa tämän haittatekijän. Työnantajat puolestaan voivat hyötyä selvästi entistä laajemmasta työntekijäpoolista, jossa on mukana etätyössä loistavia tekijöitä.

Hybridityö ei sovi kaikille, minkä vuoksi on tärkeää tunnustaa, että jotkut ihmiset haluavat työskennellä toimistossa. Digitaalinen pääkonttori on ratkaisu joustavaan ja tuottavaan työntekoon myös tässä tapauksessa.

”Yritysten on todella omaksuttava digitaalinen pääkonttori tai muuten ne menettävät huippulahjakkuuksia. Nuoremmat ihmiset odottavat joustavuutta myös perinteisesti vahvaan läsnäoloon perustuvilla asiantuntija-aloilla. Muussa tapauksessa nämä lahjakkuudet menetetään”, O’Malley toteaa.

Digitaalinen työympäristö voidaan nähdä avaimena tehokkuuteen sekä työn mielekkyyteen, kun työtä voidaan tehdä paikasta riippumatta.

“Gartnerin mukaan työntekijät, jotka viihtyvät teknisessä ympäristössään, pysyvätkin työssään todennäköisesti kaksi kertaa pidempään kuin ne, jotka eivät viihdy”, Tepponen muistuttaa.

Millainen on uusi digitaalinen pääkonttori? Tervetuloa Salesforce & Slack -virtuaalitapahtumaan 16. helmikuuta. Ilmoittaudu mukaan virtuaalitapahtumaan!

Lue myös: