MainosTalTech

Viron innovatiivisimman yliopiston MBA-tutkinto kehittää huippujohtajaksi alle kahdessa vuodessa

MAINOS Tallinnan teknillisen yliopiston kansainvälisen MBA-ohjelman tavoitteena on kehittää kunnianhimoisista asiantuntijoista ja keskitason johtajista alansa huippuja.


13.6. 12:30

Englanninkielinen Entrepreneurial management -ohjelma on hyvin joustava, ja se huomioi työssäkäyvien ihmisten työnantajaan ja perheeseen liittyvät vastuut.

”Tutkinto-ohjelma on tarkoitettu Skandinaviassa ja Baltiassa asuville henkilöille, joilla on kandidaatin tutkinto ja vähintään kolme vuotta työkokemusta. Osallistuminen edellyttää kunnianhimoa ja halua kehittää yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä taitoja maailmassa, joka digitalisoituu ja kansainvälistyy kiihtyvällä vauhdilla”, kertoo ohjelmavastaava ja yrittäjyyden opettaja Martin Toding.

Opiskelijoiksi odotetaan erityisesti talous-, insinööri-, rahoitus-, IT- tai luonnontiedetaustaisia henkilöitä, jotka haluavat saada kansainvälisesti arvostetun tutkinnon yhdessä alueen suurimmista taloustieteen korkeakouluista.

Puolitoista vuotta kestävä tutkinto on ajallisesti lyhyempi kuin tavanomainen MBA, mutta joka pitää silti sisällään opintojen kaikki vaadittavat osaset.

Todingin mukaan aikaa säästetään pro gradu -tutkielman kirjoittamisessa, joka jää muissa ohjelmissa yleensä tutkinnon loppuun, ja joka valitettavasti jää useilla ajanpuutteen vuoksi kesken.

”Tutkinnon suorittaneella on ajankohtaisen opinto-ohjelman ja mentorin tuen ansiosta kaikki edellytykset nousta kansainvälisen organisaation huippu- tai keskitason johtajaksi.”

Uudessa tutkinto-ohjelmassa gradu valmistuu pikkuhiljaa puolentoista vuoden aikana.

“Lähiopetus tapahtuu kolmena arkipäivänä kuukaudessa, suurimmaksi osaksi verkossa ja itsenäisesti. Olemme tasapainottaneet teorian ja käytännön osuutta, jotta opintokokonaisuus olisi opettavainen, kannustava, joustava ja yksilöllinen. Opintojen teoreettinen ja käytännöllinen puoli liittyvät loogisesti toisiinsa: opetus yhdistetään käytännön ja yrityksen pohjalta projektin kirjoittamiseen, mistä myös pro gradu -tutkielma muodostuu.”

Tutkinto-ohjelman rakenne on suunniteltu työmarkkinoiden käytännön tarpeet huomioiden yhdessä virolaisten yrittäjien sekä Baltiassa ja Pohjois-Euroopassa toimivien yritysten huippujohtajien kanssa.

Useilla Entrepreneurial management -ohjelman opettajilla on kansainvälinen tausta. MBA-tutkinnon suorittajien ryhmäkoko on pieni: noin 30 ihmisen opiskelijaryhmä muodostaa erinomaisen yhteistyöverkoston tulevaisuutta varten.

Yliopistosta

 • TalTech on kansainvälinen yliopisto ja sen taloudellinen tiedekunta on hyvin kansainvälinen korkeakouluyksikkö – 28 % kansainvälisiä opiskelijoita yli 70 maasta

 • Yliopiston tiedopuistossa on 150 high tech -yritystä, innovaatio- ja yrittäjyyskeskus Mektory sekä startup-hautomo

 • Tarjolla startup-kilpailuja sekä projekteja yritysten ja tutkijoiden kanssa

 • Älykäs kampus ja 5G-verkko – tulevaisuuden älykaupungin prototyyppi

 • TalTechin virtuaalikierros: virtualtour.taltech.ee/en/

Talousopetuksen lisäksi TalTech tunnetaan vahvana toimijana IT- ja luonnontieteiden opetuksessa, mikä antaa jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden laajentaa näkökulmia täysin uusien lähestymistapojen kautta.

Kaikkien opiskelijoiden ammatillisia uratavoitteita tukee henkilökohtainen mentori, jonka avulla valmistuu myös käytännöllinen, sovellettava, elämänläheinen ja looginen pro gradu -tutkielma.

”Mentori tukee opiskelijan yksilöllistä kehitystä kolmen lukukauden ajan auttaen selvittämään, mitä opiskelija haluaa saavuttaa, mitä taitoja ja tietoja hänen on kehitettävä ja mihin on kiinnitettävä enemmän huomiota”, Toding kertoo.

”Opinto-ohjelmassa opiskelijan ja mentorin välisen henkilökohtaisen vuorovaikutuksen määrä on suunniteltu suhteellisen suureksi.”

Mielenkiintoisimpina kursseina voidaan mainita aineet Business intelligence and digital organisation sekä Entrepreneurial leadership, jotka kuvastavat erinomaisesti opintojen painopistettä: ihmisten ja prosessien johtaminen nopeasti muuttuvassa digitaalisessa maailmassa.

MBA:n opetussuunnitelmasta

 • Kehitetty Baltian ja Skandinavian liiketoimintaympäristöt huomioon ottaen

 • Henkilökohtainen mentori jokaiselle osallistujalle

 • Koulutusta voidaan soveltaa useilla elämän osa-alueilla

 • Sijoitus tulevaisuuteen – korkeampi johtamisvalmius johtaa myös suurempiin tuloihin

 • Joustava toteutus – vain yksi kolmen päivän lähiopetusjakso kalenterikuukaudessa

 • Mahdollisuus suorittaa 1,5 vuodessa

 • Opetuksen teoreettinen ja käytännöllinen osuus ovat hyvin tasapainossa

 • Lukukausimaksu on 3000 € (1.–3. lukukausi) ja 1650 € 4. lukukaudella

Tutkinnon suorittaneella on ajankohtaisen opinto-ohjelman ja mentorin tuen ansiosta kaikki edellytykset nousta kansainvälisen organisaation huippu- tai keskitason johtajaksi.

Työntekijöiden kouluttaminen on työnantajan kannalta yhä tärkeämpää, ja yritykset maksavat yhä useammin koulutuskustannukset opiskelijoiden puolesta.

“Koska kyseessä on maksullinen tutkinto ja lukukausimaksujen maksaminen saattaa olla esteenä työntekijöiden motivaatiolle aloittaa opiskelu, on tämä yritysjohdolle hyvä tilaisuus näyttää, miten he välittävät työntekijöistään ja haluavat kehittää heitä. Jos näet yrittäjänä jossakin alaisessasi potentiaalia tulla huippujohtajaksi, juuri nyt on mahdollisuus saada lahjakkuudet loistamaan”, Toding sanoo.

Toding mainitsee esimerkkinä arvostetun IT-asiantuntijan tai insinöörin, jonka taloustietämys voi olla puutteellista.

”Uudesta tutkinnosta ovat kiinnostuneita myös ne, jotka ovat valmistuneet yliopistosta 15–20 vuotta sitten, ja haluavat olla ajan hermolla ja päivittää osaamistaan vastaamaan nykypäivän haasteita. Tämä on todellakin paras mahdollinen vaihtoehto täydentää omaa johtamisalan osaamista, sillä tutkinto-ohjelman sisällön on laatinut erityinen työryhmä, joka koostuu tunnettujen yritysten johtajista. Opiskeleminen ei ole koskaan liian myöhäistä!”

Fakta

Entrepreneurial Management MBA-opinnot

 • Haku Entrepreneurial Management MBA-opintoihin on avoinna 1.1-1.8.2022.

Lisätietoja: taltech.ee/mba

Lue myös: