MainosAccenture

Kun Pride kävikin taloksi: asennemuutos, koulutus ja ”hyvät liittolaiset” ovat avaimia parempaan, suvaitsevampaan tulevaisuuden työpaikkaan

MAINOS Diversiteetti ja inkluusio eivät ole enää vieraita asioita työpaikoilla – mutta töitä on tehtävä edelleen. Pride-kuukausi on hyvä aika tehdä välitilinpäätöstä: missä ollaan ja minne ollaan menossa?

”Fiksu yritys sitoutuu Pride-arvoihin vuoden jokaisena päivänä ja elää nämä arvot todeksi omassa arjessaan.”


17.6. 11:00

Accenturen viimevuotisen tutkimuksen mukaan tasa-arvoon ja mukaan ottavan kulttuurin luomiseen on LGBTIQ+-työntekijöiden osalta kiinnitetty enemmän huomiota, mutta teemaa tulisi pitää edelleen vahvasti esillä ja luutuneita asenteita haastaa.

Accenturen maailmanlaajuinen tutkimus paljastaa, että LGBTIQ+-työntekijät kokevat isoja haasteita, joiden takia voi olla vaikeaa menestyä työuralla. Yli puolet (57 %) LGBTIQ+-työntekijöistä uskoo, että heidän sukupuoli-identiteettinsä ja ilmaisunsa tai seksuaalinen suuntautumisensa ovat hidastaneet heidän etenemistään työssä. Vain 14 % LGBTIQ+-työntekijöistä tuntee saavansa työnantajansa täyden tuen, ja kokevansa olevansa tervetullut LGBTIQ+-yhteisön jäsenenä.

Tutkimuksen valossa 31 % LGBTIQ+ työntekijöistä ovat täysin avoimia omasta sukupuoli-identiteetistä/ilmaisusta tai seksuaaliseen suuntautumisestaan töissä. Luku laskee 21 prosenttiin, kun samaa kysyttiin johtotehtäviä tekeviltä LGBTIQ+-työntekijöiltä.

Accenturen johtaja Harri Virtanen tuntee ongelman – omakohtaisesti. Kun hän tuli Accenturelle töihin vuonna 2007, hän piti seksuaalisen suuntautumisensa piilossa kollegoilta. Salaaminen ja jatkuva omien puheiden ”itse-editointi” vei kuitenkin voimia. Virtanen alkoi kysyä itseltään, oliko moinen edes tarpeen: työnantaja oli Pride-veteraani ja moni sen kansainvälisistä johtajista edusti seksuaalivähemmistöjä.

”Lopulta vuonna 2015 tulin sitten ulos kaapista työpaikalla. Valikoidusti olin toki tehnyt niin jo aiemminkin”, Virtanen kertoo.

Päätös oli oikea: urapolku jatkui johtajaksi Accenturella ja energiaa ei enää kulu turhien asioiden vatvomiseen.

”Työpaikalla vietetään loppupeleissä niin iso aika, että jos koko sen ajan pitää miettiä, mitä itsestään voi kertoa ja mitä ei, niin se käy lopulta älyttömän raskaaksi.”

Nyt Virtanen on toinen Accenturen Pride-verkoston vetäjistä, yhdessä myyntijohtaja Kaisa Sepon kanssa. Kaksikon mukaan diversiteetin ja inkluusion lisääminen on elinehto kaikille tulevaisuuteen katsoville, omasta kilpailukyvystä huolta pitäville yrityksille:

”Jos yritys on esimerkiksi riippuvainen asiantuntijoista samalla tavalla kuin Accenture, ei se voi alkaa rajaamaan pätevien ihmisten taustojen perusteella, keitä otetaan ja keitä ei. Jos haluaa saada ne parhaat osaajat, tällainen rajaus on mahdottomuus”, Virtanen pohtii.

Kaisa Seppo toteaa, että yritysten tulisi muistaa, että sitoutuminen tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen ei ole vain yhden kuukauden ja parin some-päivityksen harjoitus: fiksu yritys sitoutuu Pride-arvoihin vuoden jokaisena päivänä ja elää nämä arvot todeksi omassa arjessaan.

”Pitää luoda inklusiivisia linjauksia ja sitten pitää niistä kiinni. Kaikilla organisaation jäsenillä on toteutusvastuu”, Seppo toteaa.

Virtanen muistuttaa, että koska sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ovat niin pieniä, niiden ääni ei helposti pääse kuuluviin organisaatioissa – ei edes talossa, jossa progressiivinen ajattelu sinänsä on ihan OK. Tämän takia tarvitaan ”hyviä liittolaisia”: heteroita ja cis-sukupuolisia, jotka ottavat kantaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen puolesta.

”Tasa-arvo ei ole vain vähemmistöjen asia, vaan se on kaikkien asia. Monimuotoisuutta edistetään kaikkein parhaiten toimimalla yhdessä”, Virtanen toteaa.

Virtanen ja Seppo katsovat, että koulutuksen kautta päästään jo aika pitkälle. Kun esihenkilöt – tiiminvetäjistä johtoryhmään – oppivat diversiteetin ja inkluusion avainteesit, ollaan jo paljon lähempänä työpaikkaa, jossa kaikilla on hyvä olla. Koulutuksen myötä itse kukin saa murrettua omia ”ajatuslukkojaan” ja oppii suosimaan sanoja ja tekoja, jotka eivät jätä ketään ulkopuolelle. Erityisen tärkeää on tiedostamattomien ennakkoasenteiden (unconscious bias) poiskitkeminen.

”Tällä tavalla organisaatiot voivat kukoistaa ihan uudella tavalla. Samalla kyseessä on tietysti myös arvovalinta – eikä sen tekeminen ole vaikeaa nykyajassa kiinni oleville toimijoille”, toteaa Seppo.

Accenture on Priden pitkäaikainen yrityskumppani ja muun muassa yrityksille suunnatun Pride Talk -paneelin perustaja. Virtasen ja Sepon mukaan Accenturen suurin vaikutus diversiteetti & inkluusio -kentällä löytyy silti konsulttitalon asiakasrajapinnasta:

”Jos me haluamme muuttaa suomalaista työelämää, niin asiakkaiden kautta se tapahtuu. Tiedämme, että edistykselliset yritykset tekevät hyviä asioita ja siksi ne myös menestyvät. Tämä on se viesti, mitä me haluamme kertoa asiakkaillemme”, summaa Virtanen.

Lue lisää: www.accenture.fi

Lue myös: