MainosTelia

Robottikoira auttaa vaativissa tehtävissä: ”Ihminen kiittää ketterää työkaveriaan”

MAINOS Robotteja käytetään ihmisten apuna esimerkiksi asiakaspalvelussa ja teollisuudessa, mutta on olemassa myös tehtäviä, jotka soveltuvat ainoastaan roboteille.

Robottikoira Frans keräsi ja tuotti 5G-verkon avulla tietoa havainnoistaan reaaliaikaisesti. Tämä on olennaista turvallisten teollisten toimintojen ylläpitämisessä.


5.9. 16:00

Vuonna 2021 helsinkiläisessä ostoskeskus Triplassa nähtiin hieman erikoisempi ruokalähetti, nimittäin Telian kehittämä Taika-robotti. Taikan seuraaja, robottikoira Frans, puolestaan osallistui kesällä 2022 Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin sellutehtaalla tehtyyn tulevaisuuden palvelurobotiikkaa konseptoivaan kokeiluun.

Kokeilu oli osa VTT:n fasilitoimaa MURO-robotiikkahanketta, jossa halutaan selvittää, minkälaista lisäarvoa palvelurobotti voi tuoda tehdastyöskentelyyn. Fransin toiminta aidossa tehdasympäristössä tuotti arvokasta tietoa siitä, mihin suuntaan robotiikkaa tulisi teollisissa toiminnoissa viedä, ja miten robotit voivat parhaiten toimia yhdessä ihmisten kanssa.

Business Finlandin rahoittamassa kaksivuotisessa MURO-hankkeessa on Telian lisäksi mukana myös yhdeksän muuta yritystä.

“Robottien kyky kerätä ja prosessoida tietoa avaa täysin uusia ovia teollisten toimintojen turvaamisessa ja tehostamisessa.”

Telialla on hankkeeseen paljon annettavaa erityisesti 5G- ja reunalaskennan osaamisensa ansiosta. Frans-robottikoira edustaa uusinta robotiikkainfrastruktuuria, jonka myötä robotteja voidaan jo käyttää tiettyihin automatisoitavissa oleviin toimintoihin ihmisten työskentelyn ohella esimerkiksi asiakaspalvelussa ja teollisuudessa.

Lue myös: Kotimainen 5G tukee uusia työtapoja

“Frans-robotin käyttö Metsä Fibren tehtaalla oli erinomainen harjoitus, joka näytti millaisia mahdollisuuksia 5G-teknologia luo palvelurobotiikalle”, sanoo Telian liiketoiminnan kehitysjohtaja Marko Lepola.

Tehdaskokeilu tarjosi Telialle oivan tilaisuuden kokeilla ja kehittää palvelurobotiikkaa, ja Metsä Fibre näki puolestaan vilauksen siitä, millaisia tehtäviä palvelurobotti voisi tehtaalla toimittaa.

Sellutehtaan toimintojen ylläpitäminen pitää sisällään monenlaisia tehtäviä, joista osan suorittaminen voi olla ihmiselle haastavaa, äärimmäistä tarkkuutta vaativaa tai toisteista työtä. Jo pelkästään kuumissa ja äänekkäissä tiloissa liikkuminen on robotille helpompaa kuin ihmiselle.

Yksi kokeilun tavoitteista olikin toistuvien ja riskialttiiden tehtävien ohjaaminen Fransille. Tällaisia olivat esimerkiksi skannaukset ja mittaukset poikkeamien varalta. Samalla nähtiin, voiko robotti ylipäätään liikkua tehdasrakenteissa, kuten kiperissä portaikoissa, ilman ulkopuolista apua.

Vastaus oli kyllä.

Robottikokeilussa myös tarkasteltiin, mitkä ovat mahdollisesti sellaisia tehtäviä, jotka sopivat ainoastaan roboteille. Näitä voivat olla esimerkiksi suurta fyysistä ponnistelua edellyttävät toimet. Robotin keräämä tieto ja se, miten se hyödyttää asiakasta, oli tässä vaiheessa kuitenkin suurimman tarkastelun kohteena.

Lue myös: Näin yrityksesi voi hyödyntää reunalaskentaa

Robottikoira keräsi ja tuotti 5G-verkon avulla tietoa havainnoistaan reaaliaikaisesti, mikä on olennaista turvallisten teollisten toimintojen ylläpitämisessä. Frans teki 3D-kamerallaan skannauksia, jotka tukevat esimerkiksi muutostöiden suunnittelua. Tämän lisäksi robotti lähetettiin mittailemaan lämpökamerallaan erilaisten komponenttien, esimerkiksi yksittäisten venttiilien, lämpötiloja.

Robotteja saatetaan tulevaisuudessa käyttää myös vaaratilanteiden minimoimisessa: havainnot esimerkiksi kaasuvuodoista tai ylikuumenemisesta tarvitaan sekä nopeasti että turvallisesti. Tähän tarkoitukseen robotit ovat loistavia tekijöitä.

“Robottien kyky kerätä ja prosessoida tietoa avaa täysin uusia ovia teollisten toimintojen turvaamisessa ja tehostamisessa. Ihminen kiittää ketterää työkaveriaan”, Lepola toteaa.

Kokeilun tulokset olivat lupaavia ja osoittivat, minkälaisia olennaisia toimintoja robotti voi tehdasympäristössä suorittaa ihmisten apuna, kenties jopa paremmin kuin ihminen. Toisaalta tiettyjä toimintoja robottien tämänhetkiset toiminnot eivät puolestaan vielä tue, joten niiden testaaminen ja kehittäminen jatkuu edelleen.

Lue myös: Konecranes ja Telia kehittävät tulevaisuuden satamaa 5G-teknologian avulla

MURO-hankkeen kokeilut luovat pohjaa tuleville kokeiluille ja käytännön ratkaisujen hahmottamiselle eri toimialoilla – ja lopulta robottien laajemmalle käyttöönotolle.

“Kokeilu osoitti, miten tärkeää on testata robottien toimintaa aidossa tehdasympäristössä ja viedä konseptit teoriasta käytäntöön”, Lepola huomauttaa.

“Saimme tärkeitä oppeja, jotka ohjaavat meitä eteenpäin robottien ja uudenlaisten palvelukonseptien kehittämisessä.”

Fakta

Robottikoira Frans

  • Metsä Fibre halusi kartoittaa mahdollisuuksia hyödyntää palvelurobottia tehdasympäristössä. Kokeilussa selvitettiin, millaisia ylläpito- ja huoltotehtäviä Frans-robotti voi toteuttaa tämänhetkisellä teknologialla ja esimerkiksi vapauttaa tehtaassa työskentelevien henkilöiden aikaa muunlaisiin työtehtäviin.

  • Frans-robottikoira hyödynsi muun muassa 3D-teknologiaa eli Lidar-skanneria, lämpökameraa, 5G-verkkoa ja reunalaskentaa liikkuessaan tiloissa itsenäisesti ja kerätessään tietoa. Frans kulki tehdasympäristössä ja toteutti erilaisia tehtaan toiminnan kannalta tärkeitä mittaus- ja skannaustehtäviä.

  • Kokeilun tulokset toivat ymmärrystä siihen, miten palvelurobotteja voidaan hyödyntää tehdastoiminnoissa ja miten ne voivat osaltaan esimerkiksi parantaa työturvallisuutta ja -tehokkuutta. Tulokset antoivat Telialle osviittaa siitä, mihin suuntaan robotteja ja niihin liittyviä palvelu- ja käyttökonsepteja tulisi vielä kehittää.

Lue myös: Telia kehittää palvelurobotiikkaa VTT:n kaksivuotisessa MURO-hankkeessa

Lue myös: